เครื่องกดขึ้นรูป เครื่องกดไฮดรอลิก และเครื่องกดเจาะรู

1. ภาพรวม

ในส่วนของการขึ้นรูปพลาสติกนั้น เครื่องกดจะมีบทบาทสำคัญในการขึ้นรูปวัสดุโดยใช้แรงดัน การใช้แม่พิมพ์จะทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซับซ้อนเป็นปริมาณมากได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ความสามารถในการตัดแผ่นโลหะม้วนโดยอัตโนมัติด้วยการกดอย่างต่อเนื่องก็ยังส่งผลให้มีการนำไปใช้ในโรงงานแปรรูปโลหะอย่างหลากหลาย

ภาพของการปั๊ม

แรงดันที่กระทำจากด้านบน

ภาพของการปั๊ม
ใส่วัสดุระหว่างกลางของแม่พิมพ์และปั๊มลงไป (A: แม่พิมพ์)

2. เครื่องกดขึ้นรูป

ในปัจจุบันนี้ โรงงานผลิตส่วนใหญ่จะใช้เครื่องกดขึ้นรูป นั่นเป็นเพราะว่าเครื่องจักรชนิดนี้มีข้อดีคือสามารถผลิตชิ้นงานด้วยความเร็วสูงและบำรุงรักษาได้ง่าย เนื่องจากระบบอัตโนมัติยังคงเติบโตต่อไปในกระบวนการผลิต เครื่องกดขึ้นรูปจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการผลิตชิ้นส่วนโลหะในปริมาณมาก นอกจากนี้ เครื่องกดก็ยังมีข้อได้เปรียบกว่าเครื่องกดไฮดรอลิกตรงที่ไม่มีของเหลวรั่วไหล
เครื่องกดขึ้นรูปมีหลายกลุ่มประเภทของรุ่น โดยจะแบ่งตามกลไกการเลื่อนของยูนิตที่ใช้กดขึ้นรูป โดยประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือแบบกลไกข้อเหวี่ยง ซึ่งการเคลื่อนที่แบบหมุนของมอเตอร์จะเปลี่ยนไปเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตั้งโดยการใช้ข้อเหวี่ยง การออกแบบอื่นๆ ได้แก่ เครื่องปั๊มแบบข้อต่อซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มแรงดันด้วยการเพิ่มข้อต่อเข้าไปในกลไกข้อเหวี่ยง และเครื่องปั๊มแบบลิงก์ซึ่งจะมีความสามารถในการผลิตมากกว่าเครื่องแบบข้อเหวี่ยง

3. เครื่องกดไฮดรอลิก

เครื่องกดไฮดรอลิกจะปั๊มของเหลวเข้าไปในกระบอกและใช้ประโยชน์จากแรงอัดที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูป การควบคุมแรงดันไฮดรอลิกทำให้เกิดคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก ข้อดีอีกประการหนึ่งคือสามารถสร้างชิ้นงานที่มีความยาวได้ ตัวอย่างทั่วไปของเครื่องกดไฮดรอลิกในปัจจุบันคือเครื่องพับโลหะแบบไฮดรอลิก ซึ่งสามารถปรับแรงที่ใช้ตามชนิดวัสดุและความหนาของชิ้นงานได้

เครื่องกดไฮดรอลิกแบบทั่วไปนั้นจะใช้น้ำเป็นของเหลวที่ให้แรงดันเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้นก็ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องกดไฮดรอลิกที่ใช้น้ำมันกันเป็นมาตรฐาน ความก้าวหน้าเมื่อไม่นานมานี้ของการควบคุมด้วยตัวเลข (คอมพิวเตอร์) ก็ได้ส่งผลให้การปั๊มขึ้นรูปมีความเร็วสูงและความแม่นยำสูงภายใต้การควบคุมแบบดิจิตอล
ข้อดีของเครื่องกดไฮดรอลิกที่ใช้น้ำก็คือของเหลวจะไม่ติดไฟ บำรุงรักษาได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เครื่องกดไฮดรอลิกขนาดใหญ่สามารถใช้แรงอัดได้มากถึงหลายหมื่นตัน
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกดที่ใช้น้ำ จะเห็นว่าเครื่องกดไฮดรอลิกที่ใช้น้ำมันมีการควบคุมที่ละเอียดกว่า ซึ่งจะช่วยให้การขึ้นรูปมีความแม่นยำมากกว่า และส่วนประกอบโลหะของเครื่องกดไฮดรอลิกที่ใช้น้ำมันก็ยังไม่ก่อให้เกิดสนิมเหมือนเครื่องกดแบบใช้น้ำอีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องกดไฮดรอลิกแบบใช้น้ำมันอย่างแพร่หลายมากกว่าเครื่องกดแบบใช้น้ำ

4. เครื่องกดเจาะรู

การเจาะเป็นกระบวนการขึ้นรูปที่จะใช้เครื่องมือหรือแม่พิมพ์ในการเจาะรูหรือสร้างรูปร่างบนแผ่นโลหะ โดยปกติแล้วก็มักจะใช้เครื่องกดเจาะรูในกระบวนการเจาะ แรงที่ใช้เจาะอยู่ในระดับหลายสิบตัน และใช้เป็นหลักในการขึ้นรูปวัสดุที่เป็นแผ่น
เครื่องกดเจาะรูที่เจาะรูแผ่นวัสดุด้วยแม่พิมพ์ซึ่งติดตั้งไว้กับที่ยึดอุปกรณ์จะเรียกว่าเทอร์เร็ต และตัวเครื่องจะเรียกว่าเครื่องกดเจาะรูเทอร์เร็ต

ภาพเครื่องกดเจาะรูเทอร์เร็ต

แรงดัน

ภาพเครื่องกดเจาะรูเทอร์เร็ต
A
ที่ยึดพร้อมแม่พิมพ์
B
แม่พิมพ์โลหะ (แม่พิมพ์พลาสติก)
C
แผ่นชิ้นงาน
ภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปั๊มขึ้นรูป
ภาพเครื่องกดเจาะรูเทอร์เร็ต

ดัชนี