ตัวยึด

1. ความสำคัญของตัวยึด

ในงานแปรรูปโลหะนั้นมีการใช้ตัวยึดหลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มความแม่นยำ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย อันได้แก่ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมือ ตัวจับยึดชิ้นงานและจิ๊กกำหนดตำแหน่ง
นอกจากเครื่องมือเหล่านี้จะมีความสำคัญที่ทำให้การขึ้นรูปมีความแม่นยำและรวดเร็วแล้ว ก็ยังสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนชิ้นงานและการมาร์คตำแหน่งได้อย่างง่ายดายอีกด้วย แม้ว่าตัวยึดอเนกประสงค์จะมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป แต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปบางรายก็ยังเลือกที่จะพัฒนาอุปกรณ์เสริมและตัวจับยึดขึ้นมาเองเพื่อช่วยในงานขึ้นรูปที่ซับซ้อนยุ่งยาก
เครื่องขึ้นรูประบบอัตโนมัติกำลังล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ แต่ในขณะเดียวกัน การใช้งานอุปกรณ์ขึ้นรูปเพียงอย่างเดียวก็เริ่มที่จะไม่อาจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน หากจะกล่าวถึงในแง่ของการเพิ่มมูลค่า ตัวยึดก็คือส่วนสำคัญที่สุดสำหรับการนี้

2. ตัวจับยึด (จิ๊ก)

ในบรรดาตัวยึดหลากหลายแบบ จิ๊กก็คือเครื่องมือที่จะกำหนดว่าผลิตภัณฑ์จะออกมาดีหรือไม่ดี จิ๊กมีหลากหลายชนิดและแบ่งไปตามฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีทั้งจิ๊กสำหรับกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน นำทางเครื่องมือ และยึดอุปกรณ์ จิ๊กเป็นชิ้นส่วนกำหนดตำแหน่งสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่คล้ายคลึงกันได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จิ๊กก็ยังมีบทบาทสำคัญที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ซ้ำจะมีคุณภาพคงที่โดยไม่เปลี่ยนไปตามผู้ปฏิบัติงาน
จิ๊กจะประกอบด้วยแผ่นเหล็กเรียบที่รักษาระดับของชิ้นงานและอุปกรณ์สำหรับยึดชิ้นงานให้เข้าที่ การใช้จิ๊กจะช่วยลดความจำเป็นในการมาร์คตำแหน่งและทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสร้างชิ้นงานให้เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะได้ จิ๊กมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ตั้งแต่ชนิดที่รองรับการขึ้นรูปหลากหลายประเภทไปจนถึงจิ๊กเฉพาะทางที่ใช้กับชิ้นงานชนิดใดชนิดหนึ่ง
แผ่นเหล็กเรียบ, ปากกาจับชิ้นงาน, ฐานจิ๊กและแคลมป์ (แคลมป์รูปตัวยู) มีจำหน่ายทั่วไป แต่ก็สามารถหาซื้อจิ๊กชนิดอื่นๆ ได้จากผู้ผลิตเครื่องมือต่างๆ เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังสามารถปรับแต่งจิ๊กชนิดพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับงานที่มีความต้องการเฉพาะได้อีกด้วย

ตัวอย่างของจิ๊ก
ฐานจิ๊ก
ฐานจิ๊ก
ตัวจับยึด
ตัวจับยึด
ปากกาจับชิ้นงาน
ปากกาจับชิ้นงาน

3. ตัวยึดสำหรับเครื่องกลึง NC

ตัวยึดสำหรับเครื่องกลึง NC ที่ช่วยยึดชิ้นงานให้เข้าที่จะเรียกว่าหัวจับ หัวจับจะมีด้วยกันหลากหลายชนิด ตั้งแต่ชนิดที่ใช้กับรุ่นมาตรฐานไปจนถึงรุ่นที่ทำขึ้นโดยเฉพาะ และชนิดพิเศษ
ซึ่งแบ่งกว้างๆ ได้เป็นหัวจับแบบอ่อนและหัวจับแบบแข็ง หัวจับแบบอ่อนจะใช้สำหรับการขึ้นรูปหรือการตกแต่งผิวที่ต้องอาศัยความแม่นยำ ทำจากวัสดุที่ตัดได้ง่าย ซึ่งจะถูกทำให้ร้อนไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ตัดส่วนของหัวจับได้ตามความต้องการเพื่อยึดชิ้นงานแต่ละแบบ ส่วนหัวจับแบบแข็งนั้นมักจะใช้สำหรับการขึ้นรูปแบบหยาบ
ตัวยึดประเภทอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องกลึง NC จะรวมไปถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น ตัวป้อนอัตโนมัติ ซึ่งจะทำหน้าที่ป้อนและโหลดวัสดุเข้าไปในเครื่องกลึง NC

ตัวยึดสำหรับเครื่องกลึง NC
หัวจับแบบอ่อน (เปลี่ยนหัวจับไปตามประเภทของวัสดุหรือวิธีการขึ้นรูป)

ดัชนี