เครื่องอัดขึ้นรูป

1. ภาพรวมและคุณสมบัติ

เครื่องอัดขึ้นรูปติดตั้งอุปกรณ์ขึ้นรูปสำหรับการปั๊ม การดัดและการตัดไว้จึงสามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เช่น สปริง คลิป แหวน และคอยล์จากวัสดุที่เป็นเส้นและเป็นแผ่นได้อย่างต่อเนื่อง
ก่อนจะมีการประดิษฐ์เครื่องอัดขึ้นรูปขึ้นมา ชิ้นส่วนต่างๆ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการมากมายหลังจากตัดสายวัสดุแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งเพิ่มขึ้นและใช้เวลานานในการดำเนินการ
แต่เครื่องอัดขึ้นรูปจะดึงวัสดุคอยล์ออกมาตามความยาวที่ต้องใช้และขึ้นรูปให้เป็นชิ้นส่วนที่ออกแบบไว้ด้วยความเร็วสูงได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้เครื่องอัดขึ้นรูปยังสามารถใช้วัสดุได้โดยไม่มีเศษเหลือทิ้งและดำเนินการผลิตต่อไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์

2. การประยุกต์ใช้งานและวิวัฒนาการ

ในปัจจุบันนี้ ชิ้นส่วนโลหะที่ผลิตโดยเครื่องอัดขึ้นรูปนั้นครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นโลหะ รวมไปถึงเครื่องเขียน
เครื่องอัดขึ้นรูปชนิดพิเศษที่ใช้ในการผลิตสปริงจะเรียกว่าเครื่องขึ้นรูปลวดหรือเครื่องขึ้นรูปสปริง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการนำระบบควบคุมเชิงตัวเลข (NC) และฟังก์ชันการทำงานอเนกประสงค์มาปรับใช้กับเครื่องอัดขึ้นรูปสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนให้มีความเที่ยงตรงและรวดเร็วโดยใช้การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ นอกจากนี้ เครื่องรุ่นใหม่ๆ บางรุ่นก็ยังมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมตั้งแต่การดัด การย้ำหมุด การเชื่อม ไปจนถึงการประกอบอีกด้วย

ยูนิตปรับรูปร่างของเครื่องอัดขึ้นรูป
ยูนิตปรับรูปร่างของเครื่องอัดขึ้นรูป
วัสดุที่เป็นสายจะถูกดึงมาจากตรงกลางเพื่อใช้แท่นกดหลากหลายแบบปั๊มลงไป
ยูนิตปรับรูปร่างของเครื่องอัดขึ้นรูป
ตัวอย่างกระบวนการของเครื่องอัดขึ้นรูป

ดัชนี