การขึ้นรูปโลหะความละเอียดสูง

1. ภาพรวมและคุณสมบัติ

การขึ้นรูปโลหะความละเอียดสูง (FB) เป็นเทคนิคการปั๊มซึ่งสามารถเว้นช่องได้อย่างแม่นยำ หลักการนี้อ้างอิงมาจากผลกระทบของแรงดันไฮโดรสแตติก ที่ซึ่งแรงในการขึ้นรูปพลาสติกจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีแรงดันไปกระทำกับโลหะ
ในการปั๊มขึ้นรูปแบบทั่วไปนั้น ชิ้นงานจะถูกติดตั้งไว้บนแม่พิมพ์และใช้แรงดันในการเจาะ ซึ่งจำเป็นจะต้องเว้นช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์และแท่นกดให้เหมาะสม การขึ้นรูปโลหะความละเอียดสูงนั้นจะใช้แรงดันจากทั้งด้านบนและด้านล่างโดยลดช่องว่างให้เหลือน้อยที่สุด

2. ข้อดี

การขึ้นรูปโลหะความละเอียดสูงจะช่วยให้การปั๊มมีความแม่นยำถึงระดับไมครอน ซึ่งหากใช้การปั๊มแบบธรรมดาจะทำได้ยาก นอกจากนี้ พื้นผิวที่ได้จากการตัดเฉือนก็ยังเรียบเนียนและสะอาด จึงไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตกแต่งผิวอีก และยังสามารถสร้างรูปร่างที่ซับซ้อนได้โดยการรวมคุณสมบัติต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งการดัด การวาด และการตัดเฉือน
การใช้งานกับวัสดุได้หลากหลายประเภทก็ถือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น การขึ้นรูปโลหะความละเอียดสูงก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับเหล็กชนิดพิเศษ รวมไปถึงโลหะที่ใช้งานยากได้ เช่น สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย
คุณประโยชน์เหล่านี้มีส่วนช่วยให้เกิดการใช้งานเพิ่มขึ้นของการขึ้นรูปโลหะความละเอียดสูงสำหรับชิ้นส่วนโลหะที่โดยทั่วไปแล้วจะผลิตโดยการตีขึ้นรูปหรือการหล่อแบบ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นเทคนิคของการขึ้นรูปที่สำคัญของชิ้นส่วนการผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ รถยนต์ กล้องและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความแม่นยำอื่นๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการใช้งานด้านอากาศยาน

ภาพทั่วไปของการปั๊ม

แรงดันที่กระทำจากด้านบน

ภาพทั่วไปของการปั๊มและการขึ้นรูปโลหะความละเอียดสูง

จำเป็นต้องมีช่องว่างที่เหมาะสมระหว่างแท่นกดและแม่พิมพ์

A
แท่นกด
B
ชิ้นงาน
C
แม่พิมพ์
D
ช่องว่าง
ภาพของการขึ้นรูปโลหะความละเอียดสูง

แรงดันที่กระทำจากด้านบน

ภาพทั่วไปของการปั๊มและการขึ้นรูปโลหะความละเอียดสูง

ระยะห่างต่ำสุด

A
แท่นกด
B
แผ่นยึด
C
ชิ้นงาน
D
แรงดันด้านตรงข้าม

ดัชนี