การตัด

การตัดเป็นเทคนิคในการทำให้วัสดุ (ชิ้นงาน) เช่น โลหะและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกันเพื่อปรับรูปร่างชิ้นงานให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการด้วยการตัด การเจาะ ฯลฯ
ในส่วนนี้จะแนะนำพื้นฐานของการตัด รวมไปถึงคุณสมบัติของแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกลึง NC

บทที่ 1 | การตัด

ดัชนี