การตีขึ้นรูป

1. ภาพรวมและคุณสมบัติ

การตีขึ้นรูปเป็นการขึ้นรูปพลาสติกประเภทหนึ่ง โดยจะเป่าขึ้นรูปชิ้นงานและใช้ค้อนหรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อสร้างรูปร่างให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ วัสดุจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าการหล่อหรือใช้การขึ้นรูปผงโลหะ ทำให้วัสดุมีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกระแทก (มีความทนทาน)
การตีขึ้นรูปจะใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องมือต่างๆ ช้อนส้อม และชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ รวมไปถึงการใช้งานในระบบรถไฟ หนึ่งในคุณสมบัติเฉพาะของการตีขึ้นรูปนั้นถูกนำมาใช้ในการผลิตไม้กอล์ฟเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกจากการตีลูก

2. ประเภทของการขึ้นรูป

การตีขึ้นรูปถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทตามอุณหภูมิที่ใช้ในระหว่างกระบวนการ ได้แก่ การตีขึ้นรูปแบบเย็นและการตีขึ้นรูปแบบร้อน การตีขึ้นรูปแบบร้อนเป็นเทคนิคที่ให้ความร้อนกับชิ้นงานแล้วตีให้เป็นรูปร่างที่ต้องการ เมื่อตีชิ้นงานที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่ ก๊าซที่อยู่ภายในวัสดุจะถูกขับออกมาและเกิดการกลั่นโครงสร้างของอนุภาคระหว่างการเกิดผลึกใหม่ ทำให้ชิ้นงานแข็งแกร่งขึ้น ส่วนการตีขึ้นรูปแบบเย็นจะเป็นวิธีการตีขึ้นรูปวัสดุภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม การตีขึ้นรูปแบบเย็นเป็นกระบวนการที่มีความแม่นยำสูงและช่วยเพิ่มความทนทาน
การตีขึ้นรูปสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ การตีขึ้นรูปอิสระซึ่งจะไม่ใช้แม่พิมพ์ และการตีขึ้นรูปแบบใช้แม่พิมพ์ซึ่งจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันได้ในปริมาณมาก
กระบวนการเปลี่ยนรูปอื่นๆ เช่น การตีย่น ซึ่งปลายเส้นลวดจะถูกดันเข้าไปในช่องเพื่อผลิตเป็นสลัก และการอัดขึ้นรูปสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรงกระบอกและท่อแบบต่างๆ

กระบวนการเปลี่ยนรูปทั่วไปในการตีขึ้นรูป
การตีย่น
กระบวนการเปลี่ยนรูปทั่วไปในการตีขึ้นรูป
การอัดขึ้นรูป (การอัดไปข้างหน้า)
กระบวนการเปลี่ยนรูปทั่วไปในการตีขึ้นรูป
การอัดขึ้นรูป (การอัดไปข้างหลัง)
กระบวนการเปลี่ยนรูปทั่วไปในการตีขึ้นรูป
A
แท่นกด
B
แม่พิมพ์

ดัชนี