แม่พิมพ์โลหะ (แม่พิมพ์พลาสติก)

1. ภาพรวมและการจำแนกประเภท

แม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะคือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ทั้งสองชนิดคือส่วนประกอบสำคัญในการผลิต ตัวอย่างเช่น แม่พิมพ์พลาสติกจะใช้สำหรับการฉีดขึ้นรูปเรซิน เช่นเดียวกับการหล่อแบบ ส่วนแม่พิมพ์โลหะจะใช้ในการปั๊มขึ้นรูป ด้วยเทคนิคในปัจจุบันที่สามารถสร้างแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะที่มีความแม่นยำได้ถึงระดับไมครอนแล้ว แม่พิมพ์เหล่านี้จึงเป็นส่วนช่วยให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมาในจำนวนมากมีรูปร่างและคุณภาพที่เท่าเทียมกันได้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
ทั้งแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกต่างก็เป็นเครื่องมือสำหรับการขึ้นรูป แม่พิมพ์โลหะจะใช้ในการขึ้นรูปแผ่นโลหะและโลหะแบบอื่นๆ การใช้งานทั่วไปคือการผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ส่วนแม่พิมพ์พลาสติกจะถูกนำไปใช้ในการฉีดขึ้นรูป เช่น ขึ้นรูปเรซินเหลวหรือการหล่อโลหะหลอมเหลว

ภาพของแม่พิมพ์พลาสติกสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก
ภาพของแม่พิมพ์พลาสติกสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก

2. การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก

วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกจะประกอบด้วยเหล็กกล้าที่ใช้ทำเครื่องมือ รวมไปถึงคาร์บอนและโครเมียม เหล็กกล้าที่ใช้ทำแม่พิมพ์ เหล็กกล้าความเร็วสูง และคาร์ไบด์ซีเมนต์ ในปัจจุบันก็ยังได้นำเซรามิกมาใช้เป็นวัสดุสร้างแม่พิมพ์อีกด้วย วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกจะต้องความคุณสมบัติที่แข็งและตัดได้ยาก ด้วยเหตุนี้ จึงต้องใช้แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์หรือเครื่องกลึง NC แบบอื่นๆ ในการตัดแม่พิมพ์ แต่โดยทั่วไปแล้วแม่พิมพ์เหล่านี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการอื่นต่อไปอีก เช่น การเจียรผิวเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
นอกจากนี้ก็ยังใช้การขึ้นรูปแบบปล่อยกระแสไฟฟ้าในการผลิตแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกที่มีรายละเอียดมากขึ้นอีกด้วย การขึ้นรูปแบบปล่อยกระแสไฟฟ้าจะใช้ประกายไฟจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อละลายพื้นผิวของชิ้นงานในระหว่างการขึ้นรูป นอกจากวิธีนี้จะสามารถแปรรูปชิ้นงานโลหะได้อย่างแม่นยำแล้ว ก็ยังสามารถสร้างรูปร่างสามมิติที่ซับซ้อนได้อีกด้วย

3. การผลิตแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกในปัจจุบัน

แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่แพร่หลายมากขึ้นทำให้ดูเหมือนว่า ไม่ว่าใครก็สามารถผลิตแม่พิมพ์โลหะได้หากมีอุปกรณ์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การผลิตแม่พิมพ์โลหะยังถือเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูงเนื่องจากจำเป็นต้องใช้เทคนิคและความสามารถที่ครอบคลุมถึงกระบวนการทั้งหมด รวมไปถึงการออกแบบ CAD การเลือกวัสดุและวิธีการขึ้นรูป อีกทั้งยังมีจุดที่ต้องใช้ความประณีตในการขึ้นรูปที่ระบบอัตโนมัติทำไม่ได้
นอกจากนี้ รอบการส่งมอบแม่พิมพ์โลหะในปัจจุบันก็สั้นลงกว่าเดิมเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง และการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กลงเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าเครื่องพิมพ์ 3D ที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะเปลี่ยนวิธีผลิตแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกไปได้อย่างมาก ปัจจุบันนี้ การพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะคือสิ่งที่สำคัญ

ดัชนี