โครงสร้างภายใน

ภาพด้านล่างแสดงเส้นทางภายในและหลักการหมุนเวียนของหมึกในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

เส้นทางหมุนเวียน

เส้นทางหมุนเวียน

หลักการหมุนเวียน

 • 1ถังหลัก

  เก็บหมึกที่ใช้สำหรับการพิมพ์ หมึกที่เก็บรวบรวมจากกัตเตอร์ จะส่งคืนที่นี่เช่นกัน

 • 2ปั๊ม

  ส่งหมึกในถังหลักไปยังหัวพิมพ์พร้อมกับอัดแรงดัน

 • 3วาล์วลดแรงดัน

  ปรับแรงดันของหมึก

 • 4องค์ประกอบเพียโซอิเล็กทริค

  ออสซิลเลตแถวหมึกที่พ่นออกจากหัวฉีดเพื่อสร้างละออง

 • 5หัวฉีด

  พ่นหมึก

 • 6แผ่นอิเล็กโทรด
  ไฟฟ้าสถิต

  จ่ายประจุลบให้กับละอองหมึกที่สร้างจากแถวหมึก

 • 7เซนเซอร์ตรวจจับ
  ประจุไฟฟ้า

  ตรวจสอบว่าหมึกมีประจุไฟฟ้าที่เหมาะสมตามที่กำหนดหรือไม่

 • 8แผ่นอิเล็กโทรดหักเห

  สร้างสนามแม่เหล็กระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด เพื่อเปลี่ยนทิศทางของละอองหมึก
  ตามประจุไฟฟ้าให้ตกลงบนชิ้นงานที่จะพิมพ์

 • 9กัตเตอร์

  เก็บรวบรวมหมึกที่ไม่ได้ใช้ในการพิมพ์

 • 10ปั๊ม

  เก็บรวบรวมหมึกในกัตเตอร์ แล้วส่งให้กับถังหลัก

 • 1ถังหลัก

  ส่งหมึกวนรอบซ้ำ

ถังตัวทำละลาย
จ่ายตัวทำละลายเพื่อควบคุมความหนืดเมื่อหมึกในถังหลักมีความข้น
ถังหมึก
จ่ายหมึกเมื่อถังหลักว่างเปล่า และเมื่อหมึกเริ่มเหลว
ดาวน์โหลด PDF

กลับไปยังหน้าหลักของ IJP Central