ติดตั้งได้บนเครื่องบรรจุหีบห่อที่มีอยู่

การติดตั้งระบบการพิมพ์บนเครื่องบรรจุหีบห่อ

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจาก KEYENCE จะพิมพ์ลงบนชิ้นงานโดยการฉีดหมึกออกมาจากหัวพิมพ์ขนาดกะทัดรัด มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการปรับค่าจึงสามารถติดตั้งบนเครื่องบรรจุหีบห่อที่ใช้งานอยู่แล้วได้
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการพิมพ์วันที่จึงลดลง

 • บนเครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลม

  บนเครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลม
 • บนเครื่องบรรจุหีบห่อแบบหมุน

  บนเครื่องบรรจุหีบห่อแบบหมุน
 • บนเครื่องติดฉลากบนขวด

  บนเครื่องติดฉลากบนขวด

ตัวอย่างการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

การใช้หมึกชนิดแห้งเร็วจะช่วยให้พิมพ์ลงบนชิ้นงานได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบบใด
อีกทั้ง การพิมพ์แบบไม่สัมผัสจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความที่พิมพ์บนพื้นผิวโค้งจะผิดเพี้ยนน้อยที่สุด เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขวดหรือโหล

 • ขวด PET

  ขวด PET
 • โหล

  โหล
 • ชิ้นส่วนโลหะ

  ชิ้นส่วนโลหะ
 • ฟิล์มบรรจุภัณฑ์

  ฟิล์มบรรจุภัณฑ์
 • ซองอะลูมิเนียม

  ซองอะลูมิเนียม
 • บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

  บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทที่พิมพ์วันที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แม้จะกำจัดความผิดพลาดจากการตั้งค่าวันที่ออกไปได้ก็ไร้ความหมายหากยังมีโอกาสที่จะพิมพ์ผิดพลาดเสียเอง เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับอุตสาหกรรม MK-U ซีรี่ส์ ของ KEYENCE สามารถกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทไม่เสถียรอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยเทคนิค 3 ประการ

รักษาความสะอาดของหัวพิมพ์อยู่เสมอ

 • การทำความสะอาดแบบอัตโนมัติทั่วไปจะใช้ตัวทำละลาย ในการทำความสะอาดรางหมึกเท่านั้น ด้วยฟังก์ชันทำความ สะอาดแบบฉีดตัวทำละลายอัตโนมัติที่ติดตั้งเข้ามาใหม่ ทำให้ MK-U สามารถทำความสะอาดรางหมึกและทุกชิ้นส่วนที่สำคัญ ต่อการรักษาคุณภาพการพิมพ์ทั้งหมดได้ในคราวเดียว
  ซึ่งจะส่งผลให้การทำความสะอาดมีความสม่ำเสมอและไม่มี ความแตกต่างในการทำความสะอาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน แต่ละคน

  • การทำความสะอาด แบบอัตโนมัติทั่วไป

   การทำความสะอาด
แบบอัตโนมัติทั่วไป

   ใช้ตัวทำละลายทำความ
   สะอาดเฉพาะรางหมึก
   ต้องแยกทำความสะอาด
   ส่วนต่างๆที่สกปรกด้วย
   ตนเอง

  • การทำความสะอาดแบบฉีดตัว ทำละลายโดยอัตโนมัติ

   การทำความสะอาดแบบฉีดตัว
ทำละลายโดยอัตโนมัติ

   นอกจากการทำความสะอาดรางหมึกแล้ว ชิ้นส่วนสำคัญของหัวพิมพ์ก็เป็นเป้าหมาย ของการทำความสะอาดแบบแรงดันสูงด้วย จึงตัดความจำเป็นของการทำความสะอาด ด้วยมือได้

บอกลาการพิมพ์ที่ไม่เสถียรเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความหนืด

 • สถานะของละอองหมึกที่เหมาะสำหรับการพิมพ์จะผันผวน อยู่เสมอเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมและความข้นของหมึก (ความหนืด)
  MK-U ซีรี่ส์จะตรวจวัดละอองหมึก 10 ครั้งต่อวินาที
  ซึ่งทำให้สามารถคงสถานะละอองหมึกที่เหมาะสม
  ได้ตลอดเวลา ด้วยความสามารถนี้จึงทำให้คงคุณภาพ
  ของข้อความที่พิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา
  ไม่ว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบจะเป็นอย่างไร

  • สิ่งสกปรกภายในหัวพิมพ์

   สิ่งสกปรกภายในหัวพิมพ์
  • ตัวอักษรที่ไม่เสถียร

   ตัวอักษรที่ไม่เสถียร

  ถ้าละอองหมึกไม่ได้รับการคงสถานะที่เหมาะสมไว้
  ภายในของหัวพิมพ์จะเริ่มสกปรกและทำให้เกิดข้อความ
  ที่ไม่เสถียรขึ้น

รุ่นทั่วไป MK-U ซีรี่ส์
จำเป็นต้องปรับตามความหนืดของหมึกและ ตามอุณหภูมิสภาพแวดล้อมพร้อมกับตรวจสอบ สถานะของละอองด้วยสายตาไปด้วย
- จะไม่เห็นข้อผิดพลาดจนกว่าตัวอักษรที่ ไม่เสถียรปรากฏขึ้น
- การที่จะรู้ถึงสถานะที่เหมาะสมที่สุดเป็นเรื่องยาก อีกทั้งการปรับยังต้องใช้เวลาและความพยายาม
ละอองหมึกจะถูกตรวจจับและการปรับจะดำเนิน ไปอย่างอัตโนมัติเพื่อให้ได้สถานะละอองที่ เหมาะสมที่สุด
✓ ได้ข้อความที่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบเสมอ โดยใช้เวลาและความพยายามน้อยที่สุด

หมึกเจือจางน้อยที่สุดแม้จะมี การทำความสะอาดที่ทรงประสิทธิภาพ

อุปกรณ์มีถังพิเศษ (ถังปรับสภาพ) และเซนเซอร์วัดความหนืด เพื่อใช้รวบรวมตัวทำละลายหลังจากการทำความสะอาด
ซึ่งจะช่วยป้องกันการเจือจางของหมึก ทำให้ความหนืดคงที่ จึงเป็นการรักษาคุณภาพของการพิมพ์

 • ระหว่างการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ

  ระหว่างการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ

  หลังจากการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ ตัวทำละลายจะถูกส่งไปยังถังปรับสภาพ โดยตรง วิธีนี้จะช่วยลดการเจือจางที่มาก เกินไปของหมึกที่เก็บในถังหลักได้

 • ระหว่างการจัดการความหนืด

  ระหว่างการจัดการความหนืด

  ความหนืดของหมึกในถังหลักจะได้รับ การวัด ตัวทำละลายจะส่งเข้าถังหลักจาก ถังปรับสภาพตามค่าความหนืดที่อ่านได้ จึงไม่เกิดการสูญเปล่าเพราะถังปรับสภาพ จะถูกใช้ก่อน

ข้อดีสำคัญสามประการ

การทำความสะอาดที่ ทรงประสิทธิภาพ
ทำความสะอาดได้โดยไม่ต้อง กังวลเกี่ยวกับความเจือจางของหมึก
ข้อความ ที่พิมพ์มีสีเข้ม
มั่นใจได้ว่าข้อความที่พิมพ์มีสีเข้มชัดเจน ซึ่งเป็นความสามารถที่เครื่องพิมพ์ต้องมี
การทิ้งที่ไม่จำเป็น
ป้องกันการระบายทิ้งอย่างสูญเปล่าอันเนื่องจากหมึกจาง ทำให้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง
ดาวน์โหลด PDF

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central