ราคาของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่อง

อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมด้วยเมื่อต้องพิมพ์วันที่หมดอายุและหมายเลขล็อตบนกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์มีดังต่อไปนี้

  • เครื่องประทับตรา (ที่ประทับตราขนาดเล็ก)
  • เครื่องทำฉลากแบบพกพา
  • เครื่องพิมพ์ที่ใช้ระบบความร้อน
  • เครื่องพิมพ์ที่ใช้ความร้อน
  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่อง

หน้านี้จะเปรียบเทียบราคาสำหรับอุปกรณ์เสริมด้านบนแต่ละชิ้นเทียบกับความเร็วของในการพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

จุดที่ 1: ความเร็วในการพิมพ์

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ รวมถึงเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่องจะมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์การมาร์กแบบกึ่งแมนนวล เช่น ที่ประทับตราขนาดเล็กหรือเครื่องทำฉลากแบบพกพา แต่ความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์นั้นรวดเร็วกว่ามาก จึงช่วยให้เพิ่มอัตราการผลิตได้อย่างมาก นั่นคือสาเหตุที่เครื่องพิมพ์มีราคาสูงกว่า เนื่องจากราคาจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วในการพิมพ์

ความเร็วในการพิมพ์และราคาของยูนิตหลัก

ข้อดีของการพิมพ์ด้วยความเร็วสูง

หนึ่งในข้อดีที่สำคัญของการใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่องคือความสามารถในการพิมพ์ด้วยความเร็วสูง ซึ่งพิมพ์วันที่หมดอายุและหมายเลขล็อตได้อย่างต่ำ 1,000 กระป๋องหรือกล่องต่อนาที นอกจากนี้ หมึกที่แห้งเร็วของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่องยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดตำหนิในการพิมพ์หรือความพร่ามัวที่มีสาเหตุมาจากหมึกที่ยังไม่แห้ง

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่อง (CIJ) ของฉันมีราคาเท่าไหร่

จุดที่ 2: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการs

กราฟต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบราคาของยูนิตหลักกับราคาวัสดุสิ้นเปลือง (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ) ที่เกิดขึ้นระหว่างการพิมพ์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและราคาของยูนิตหลัก

การเปรียบเทียบราคาโดยรวม

เป็นเรื่องปกติที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเครื่องพิมพ์จะสูงเกินจากราคายูนิตไปมาก โดยเฉพาะที่ประทับตราขนาดเล็กและเครื่องทำฉลากแบบพกพา สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ระบบความร้อน ผ้าหมึกจะมีราคาแพงและเป็นวัสดุที่เพิ่มอัตราการใช้จ่ายในการดำเนินการ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่องมีราคาที่สูงกว่า แต่ก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมคุ้มราคาด้วยแรงงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่น้อยกว่า

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและราคาของยูนิตหลัก
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่อง (CIJ) ของฉันมีราคาเท่าไหร่

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central