ประเภทของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

ชนิด On-Demand

เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะพ่นละอองหมึกในปริมาณที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ รูพ่น (หัวฉีด) ของเครื่องพิมพ์จะได้รับการจัดเรียง ในแนวตั้ง โดยละอองหมึกที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์จะถูกพ่นออกจากหัวฉีดและเป่าลงชิ้นงานในทันที เครื่องพิมพ์ ชนิดเพียโซอิเล็กทริค ชนิดความร้อน และชนิดวาล์วจะอัดแรงดันลงละอองหมึกเพื่อพ่นหมึก

ชนิดเพียโซอิเล็กทริค (สำนักงาน/อุตสาหกรรม)

ชนิดเพียโซอิเล็กทริค (สำนักงาน/อุตสาหกรรม)

เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะพ่นละอองหมึกโดยใช้องค์ประกอบ เพียโซอิเล็กทริคที่จะเปลี่ยนปริมาตร เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้า องค์ประกอบนี้จะเชื่อมต่อกับยูนิตที่เติมด้วยหมึก ใช้ในการ สร้างแรงดันเพื่อเปลี่ยนปริมาตร แล้วพ่นเป็นละอองหมึก ออกจากหัวฉีด

ข้อดี
 • ควบคุมโดยแรงดันไฟฟ้า จึงสามารถควบคุมปริมาตรของหมึกได้อย่างแม่นยำ
 • ไม่ใช้ความร้อน สภาพแวดล้อมในการใช้งานจึงไม่ได้รับผลกระทบ และมีความทนทานสูง
ข้อเสีย
 • แต่ละหัวฉีดจำเป็นต้องมีองค์ประกอบเพียโซอิเล็กทริค จึงทำให้โครงสร้าง ซับซ้อน
 • หากมีฟองอากาศผสมอยู่ในหมึก หัวฉีดจะอุดตันได้ง่าย

ชนิดความร้อน (วาล์ว) (สำนักงาน/อุตสาหกรรม)

ชนิดความร้อน (วาล์ว) (สำนักงาน/อุตสาหกรรม)

เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะพ่นละอองหมึกด้วยการสร้างฟองอากาศภายในยูนิตที่เติมด้วยหมึก โดยอาศัยความร้อนจากเครื่องทำความร้อนที่ติดตั้งอยู่

ข้อดี
 • โครงสร้างค่อนข้างเรียบง่าย เครื่องพิมพ์จึงมีขนาดเล็ก
 • เพิ่มความละเอียดในการพิมพ์ได้ง่าย
ข้อเสีย
 • หมึกเสื่อมสภาพได้ง่ายเนื่องจากเจอความร้อน
 • อายุการใช้งานของหัวฉีดสั้น
 • ความชื้นระเหยออกจากหัวฉีด จึงทำให้หัวฉีดแห้งและเกิดการอุดตันได้ง่าย

ชนิดวาล์ว (อุตสาหกรรม)

ชนิดวาล์ว (อุตสาหกรรม)

เครื่องพิมพ์ชนิดนี้พ่นละอองหมึกด้วยการเปิดและปิดฝาปิดรูหัวฉีดด้วยโซลินอยด์ การเปิด และปิดวาล์วจะพ่นหมึกอัดแรงดันออกจากหัวฉีด

ข้อดี
 • หมึกมีแรงดันขณะพ่น จึงทำให้ได้ระยะห่างที่แตกต่างกันระหว่างชิ้นงาน
ข้อเสีย
 • ละอองหมึกมีขนาดใหญ่ คุณภาพของการพิมพ์จึงมักจะต่ำ

ชนิดต่อเนื่อง

Continuous type

เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะยิงละอองหมึกที่ถูกพ่นออกจากหัวฉีดอย่าง ต่อเนื่อง ประจุไฟฟ้าสถิตจะเปลี่ยนทิศทางของละออง โดยใช้ อิเล็กโทรดหักเหเพื่อพ่นละอองลงบนพื้นผิวชิ้นงาน
ละอองหมึกที่ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางด้วยอิเล็กโทรดการหักเหจะถูกเก็บ และส่งกลับเข้าถังหมึกเพื่อนำไปใช้ใหม่ เครื่องพิมพ์ชนิดนี้เรียกว่า ชนิดต่อเนื่อง เนื่องจากหมึกจะถูกพ่นอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะที่ ไม่ได้พิมพ์เครื่องพิมพ์ชนิดนี้เป็นชนิดของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ข้อดี
 • หมึกจะถูกพ่นด้วยแรงดันสูง จึงสามารถใช้หมึกที่มีความหนืดสูงได้
 • หมึกถูกพ่นตลอดเวลา จึงสามารถใช้หมึกแบบแห้งเร็วได้
Disadvantages
 • อุปกรณ์และส่วนประกอบที่มีกลไกมักจะมีขนาดใหญ่ จึงทำให้ออกแบบเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดเล็กได้ยาก

* ไม่เหมาะเป็นเครื่องพิมพ์ในสำนักงาน

ดาวน์โหลด PDF

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central