การเปรียบเทียบกับวิธีการพิมพ์แบบอื่น (ข้อได้เปรียบ)

เมื่อเทียบกับวิธีการมาร์กประเภทอื่นแล้ว เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมีข้อดีอยู่หลายประการ

เปรียบเทียบกับการปั๊ม

การปั๊ม เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
ต้นทุน
 • งานที่ต้องทำด้วยมือ ซึ่งมีต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มเติม
 • ลดความต้องการแรงงานลงได้ด้วยการพิมพ์ที่ทำได้ขณะลำเลียงสินค้า
ผลผลิต
 • การปั๊มอาจไม่ชัดเจนได้ ซึ่งทำให้กระบวนการช้าลง
 • หมึกพิมพ์แห้งเร็ว ใช้งานกับสายการผลิตความเร็วสูงได้
คุณภาพ
 • เกิดความแปรผันจากผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ทำให้การพิมพ์ขาดหายหรือไม่ชัดเจน
 • อาจเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ขณะเปลี่ยนข้อความ
 • การพิมพ์ชนิดไม่สัมผัสจะปราศจากการพิมพ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความบกพร่องในการพิมพ์อื่นๆ
 • ผสานการทำงานร่วมกับการตรวจสอบด้วยวิชันซิสเต็มได้ง่าย
การจัดการ
 • ต้องรักษาระดับหมึกเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการพิมพ์
 • บำรุงรักษาได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มเพื่อใช้ระบบทำความสะอาดภายในโดยอัตโนมัติในตัว

เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ความร้อน

เครื่องพิมพ์ที่ใช้ความร้อน เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
ต้นทุน
 • มีค่าใช้จ่ายสูงในการเปลี่ยนผ้าหมึกและการเปลี่ยนแม่พิมพ์
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำกว่า เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าหมึกหรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
ผลผลิต
 • สิ้นเปลืองเวลาในการอุ่นเครื่องและรอให้เครื่องเย็นเพื่อเปลี่ยนแม่พิมพ์
 • อาจเกิดการหยุดทำงานเนื่องจากผ้าหมึกติดขัด
 • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
คุณภาพ
 • อาจเกิดข้อบกพร่องในการพิมพ์เนื่องจากแม่พิมพ์สึกหรอหรือมีความแปรผันของแรงกดสัมผัส
 • คุณภาพของการพิมพ์สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นการพิมพ์ชนิดไม่สัมผัส
การจัดการ
 • ต้องควบคุมอุณหภูมิและแรงกดสัมผัส
 • บำรุงรักษาได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มเพื่อใช้ระบบทำความสะอาดในตัวภายในโดยอัตโนมัติ

เปรียบเทียบกับเครื่องทำฉลาก

เครื่องทำฉลาก เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
ต้นทุน
 • ฉลากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำกว่าเนื่องจากเป็นการพิมพ์โดยตรงโดยที่ไม่ใช้ฉลาก
ผลผลิต
 • อาจเกิดการหยุดทำงานเนื่องจากตัวแยกเกิดปัญหาหรือติดขัด
 • มีประสิทธิภาพในการผลิตดีกว่าเนื่องจากไม่ต้องจัดการฉลาก
คุณภาพ
 • ฉลากอาจติดกันหรือหลุดลอกได้
 • คุณภาพของการพิมพ์สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นการพิมพ์ชนิดไม่สัมผัส
การจัดการ
 • การจัดการรายการของฉลากและการกำจัดกระดาษรองหลังเป็นเรื่องยุ่งยาก
 • จัดการได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเป็นการพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรง

เปรียบเทียบกับเครื่องเจาะ

เครื่องเจาะ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
ต้นทุน
 • งานที่ต้องทำด้วยมือ ซึ่งมีต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มเติม
 • ไม่มีต้นทุนด้านแรงงาน เนื่องจากพิมพ์ระหว่างที่ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่
ผลผลิต
 • ต้องจัดตำแหน่งและเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
 • ประสิทธิภาพในการผลิตดีกว่า เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
คุณภาพ
 • ความบกพร่องในการมาร์กอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความแปรผันของแรงกดสัมผัส
 • คุณภาพของการพิมพ์สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นการพิมพ์ชนิดไม่สัมผัส
การจัดการ
 • การปรับแรงกดสัมผัสและการจัดการแม่พิมพ์ทำให้สิ้นเปลืองแรงงาน
 • การพิมพ์ชนิดไม่สัมผัสไม่จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ ทำให้จัดการได้ง่าย

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central