กรณีตัวอย่างของการติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องบรรจุหีบห่อและเครื่องเติม

การพิมพ์บนสายพานลำเลียงขนาดกะทัดรัด

 • การพิมพ์บนสายพานลำเลียงขนาดกะทัดรัด
 • สามารถจัดตั้งสถานีการพิมพ์วันหมดอายุได้ง่ายๆ โดยใช้เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทร่วมกับสายพานลำเลียงยาว 1 เมตร
  พิมพ์วันที่ได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงติดตั้งโดยให้มีระยะห่างเพียงเล็กน้อย จึงไม่จำเป็นต้องรวมเครื่องพิมพ์และสายพานเข้าด้วยกัน ทำการพิมพ์ได้ ทั้งด้านบนและด้านข้างของผลิตภัณฑ์
  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรองรับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด เช่น กล่อง (ก่อน/หลังการประกอบ) ถุง (มี/ไม่มีเนื้อหา) และขวด การพิมพ์ แบบไม่สัมผัสที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือจะช่วยตอบสนองทุกความต้องการ ของคุณได้ทันที

การพิมพ์ร่วมกับเครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลม

 • การพิมพ์ร่วมกับเครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลม
 • มาร์กวันที่และหมายเลขล็อตแบบไม่สัมผัสได้ในสายการผลิต
  จะช่วยขจัดปัญหาการพิมพ์ที่ไม่สม่ำเสมอ และไม่ทำให้
  บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสียหาย
  กระบวนการพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงจะช่วยให้มีการติดตาม
  สายการผลิตที่มีความเร็วสูง ทำให้เครื่องพิมพ์มีผลลัพธ์
  การมาร์กดีเยี่ยมได้ที่ความเร็วทุกระดับ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
  จะติดตามความเร็วของสายการผลิตตามสัญญาณอินพุต
  ตัวเข้ารหัสส่งผลให้ทำการมาร์กบนสายการผลิตที่กำลัง
  เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหรือบนสายการผลิตที่มีความเร็ว
  แตกต่างกันได้ สิ่งที่เรานำเสนอนี้สามารถผสมผสาน
  การใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วของคุณได้

การพิมพ์บนฟิล์มจำนวนมาก

 • การพิมพ์บนฟิล์มจำนวนมาก
 • สามารถติดตั้งหัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้บนแพลตฟอร์มที่เคลื่อนที่ได้ เพื่อให้หัวพิมพ์เคลื่อนไปมาเพื่อมาร์กผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเป็นกลุ่มได้ สามารถประยุกต์ใช้งานแบบนี้ได้ง่ายๆ เพียงปรับใช้ฟังก์ชันการมาร์ก เป็นกลุ่ม
  เรามีข้อเสนอที่ครบครันทั้งเวลาหยุดสำหรับสายการผลิตที่มีอยู่ ระยะการขับเคลื่อนหัวพิมพ์ และตำแหน่งที่ติดตั้ง

การพิมพ์ในระหว่างการผนึกด้วยความร้อน

 • การพิมพ์ในระหว่างการผนึกด้วยความร้อน
 • สามารถทำการพิมพ์ไปพร้อมกับการผนึกด้วยความร้อนเพื่อปิด ถุงบรรจุภัณฑ์ การมาร์กแบบสัมผัสทั่วไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ การมาร์กแบบไม่สัมผัสของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จะช่วยขจัดปัญหาบรรจุภัณฑ์เสียหายและยังคงผลลัพธ์การมาร์ก ที่สมบูรณ์

การพิมพ์ร่วมกับการติดฉลากบนขวด

 • การพิมพ์ร่วมกับการติดฉลากบนขวด
 • สามารถติดตั้งหรือเคลื่อนย้าย MK-G บนเครื่องติดฉลากบน
  ขวดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เนื่องจากทำงานได้
  หลากหลายทิศทางและมีความเร็วสูง เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจึงเป็น
  ตัวเลือกการมาร์กอันดับแรกของการใช้งานประเภทนี้
  เทคโนโลยีของเรามีคำแนะนำในการใช้งาน ตั้งแต่ตำแหน่งที่
  ติดตั้ง เวลาการพิมพ์ ตลอดจนคำแนะนำในการติดตั้ง

การพิมพ์ร่วมกับเครื่องบรรจุหีบห่อแบบหมุน

 • การพิมพ์ร่วมกับเครื่องบรรจุหีบห่อแบบหมุน
 • สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ MK-G ไว้บนเครื่องแบบหมุนสำหรับ
  เติมบรรจุภัณฑ์แบบถุงได้อย่างง่ายดาย เพียงเปลี่ยนจาก
  การมาร์กแบบประทับธรรมดามาเป็นการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท
  ปัญหาต่างๆ ก็จะหมดไป เช่น รอยขูด รอยบาก การพิมพ์
  ผิดพลาด และบรรจุภัณฑ์เสียหาย เรามีข้อเสนอที่ครบครัน
  ทั้งจุดที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่มีอยู่ของคุณ วิธีติดตั้งตัวชี้แนว
  และเวลาทริกเกอร์สัญญาณเริ่มการพิมพ์

ต้องดู!ฉันจะติดตั้งหัวพิมพ์ได้อย่างไร

 • ต้องดู! ฉันจะติดตั้งหัวพิมพ์ได้อย่างไร
 • คุณจะติดตั้งหัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทไว้กับเครื่องจักร ที่มีอยู่แล้วได้อย่างไร MK-G ซีรี่ส์ของ KEYENCE มีชุดประกอบแบบกดครั้งเดียวที่พัฒนามาเพื่อการ ติดตั้งหัวพิมพ์ที่รวดเร็วและง่ายดาย แผ่นติดตั้งจะมี รูสกรูแบบทั่วไปเพื่อให้ติดตั้งแผ่นเข้ากับโครงสร้าง รอบข้างต่างๆ ได้ สามารถติดหัวของ MK-G เข้ากับ แผ่นติดตั้งหรือถอดออกได้ง่ายๆ โดยการยึดสกรู ยึดแผ่นติดตั้งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

การพิมพ์ที่ก้นขวด

 • การพิมพ์ที่ก้นขวด
 • เมื่อทำการพิมพ์ที่ก้นขวดหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ จะต้องติดตั้ง
  หัวพิมพ์ไว้ ในตำแหน่งหงายขึ้น ฟังก์ชันการบำรุงรักษาของ
  MK-G จะใช้เพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้อย่างมั่นใจ
  ป้องกันการอุดตันและ ช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพ
  เรามีข้อเสนอที่ครบครันพร้อมกับข้อมูลจำเพาะที่เหมาะกับ
  สถานที่ทำงานเป็นอย่างยิ่ง โดยอ้างอิงตามขนาดของผลิตภัณฑ์
  ความยาวของสายพานลำเลียง และความสูงของโต๊ะทำงานที่มีอยู่

การพิมพ์บนกล่องบรรจุเครื่องดื่ม

 • การพิมพ์บนกล่องบรรจุเครื่องดื่ม
 • ติดตั้ง MK-G ซีรี่ส์เพื่อการพิมพ์บนกล่องบรรจุเครื่องดื่มจาก
  ด้านข้างได้อย่างง่ายดาย การปรับปรุงรอบเวลาด้วยมาร์กเกอร์
  เหล็กร้อนและเครื่องประทับตราเป็นเรื่องยาก แต่สามารถทำได้
  ด้วยเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท ด้วยฟังก์ชันควบคุมละอองหมึกของ
  MK-G จะช่วยให้สามารถติดตั้งหัวพิมพ์ห่างจากพื้นผิวการมาร์ก
  แต่ยังคงพิมพ์ข้อความได้อย่างสมบูรณ์แบบ การมาร์กแบบ
  ไม่สัมผัสนี้จะช่วยให้สายการผลิตทำงานได้เร็วขึ้น สามารถติดตั้ง
  หัวพิมพ์ห่างจากชิ้นงานได้ 15 หรือ 35 มม. ระยะการติดตั้งที่
  ปรับเปลี่ยนได้ร่วมกับสายเคเบิลของหัวเซนเซอร์แบบปรับได้
  จะทำให้การติดตั้ง MK-G เป็นเรื่องที่ง่าย

การพิมพ์บนวัสดุปริมาณมวล

 • การพิมพ์บนวัสดุปริมาณมวล
 • พิมพ์อักษรที่มีขนาดใหญ่และมองเห็นได้ชัดบนวัสดุปริมาณมวล เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทให้การพิมพ์ที่ชัดเจนกว่า ไม่มีรอยบิ่นหรือความเบลอ เมื่อเทียบกับการประทับตราแบบลูกกลิ้ง
  เรามีข้อเสนอที่ครบครัน ตั้งแต่วิธีการผสมผสานเข้ากับอุปกรณ์ที่มีอยู่ ไปจนถึงตำแหน่งและเวลาการพิมพ์
  MK-G ยังเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทนี้เนื่องจากมีมาตรฐาน การป้องฝุ่นที่ระดับ IP-55 อนุภาคเล็กๆ ที่อยู่ในวัสดุจะไม่สามารถเข้าไป ในเครื่องพิมพ์ได้เนื่องจากมีโครงสร้างที่กันฝุ่น

การพิมพ์บนสายการผลิตความเร็วสูง

 • การพิมพ์บนสายการผลิตความเร็วสูง
 • MK-G ของ KEYENCE คือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่สามารถ ทำการมาร์กได้เร็วเป็นสองเท่าของเครื่องพิมพ์ทั่วไปโดยไม่ทำให้ คุณภาพการมาร์กลดลง
  MK-G ซีรี่ส์จะใช้วิธีควบคุมการชาร์จแบบใหม่เมื่อทำการพิมพ์ บนสายการผลิตหนึ่งหรือสองสาย ซึ่งจะเปลี่ยนลำดับในการ ลงละอองหมึกตามจำนวนของสายการผลิตที่จะพิมพ์ วิธีนี้จะช่วย ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างที่วิธีการพิมพ์แบบสัมผัส ไม่สามารถทำได้

การพิมพ์บนรอยบิ่นที่เป็นข้อบกพร่องสำหรับการทดสอบเวเฟอร์

 • การพิมพ์บนรอยบิ่นที่เป็นข้อบกพร่องสำหรับการทดสอบเวเฟอร์
 • หัวพิมพ์จะติดตั้งไว้กับโพรบเพื่อพิมพ์เครื่องหมายการคัดออกบนรอยบิ่น ที่เป็นข้อบกพร่อง โดยทั่วไปแล้วจะใช้วิธีฉีดหมึกในลักษณะที่มีการ สัมผัสซึ่งจะมีปัญหาดังต่อไปนี้:

  • หมึกหมดอายุเร็ว
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง
  • การปรับแรงกดสัมผัสมีความยุ่งยาก
  • อาจมาร์กละอองหมึกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่นอกชิ้นงานที่ต้องการ

  การมาร์กด้วยหมึกแบบไม่สัมผัสจะลดปัญหาเหล่านี้ได้โดยการควบคุม ตำแหน่งและขนาดของละอองหมึกที่ใช้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

การสลับผลิตภัณฑ์โดยใช้บาร์โค้ด

 • การสลับผลิตภัณฑ์โดยใช้บาร์โค้ด
 • สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ง่ายๆ เพียงสแกนบาร์โค้ดที่บันทึกไว้ ล่วงหน้า ทำให้สายการผลิตหนึ่งสายสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ได้ หลากหลายโดยไม่ต้องเสียเวลาตั้งโปรแกรมยูนิตการมาร์กใหม่

การพิมพ์บนลังกระดาษทั้งสองด้าน

 • การพิมพ์บนลังกระดาษทั้งสองด้าน
 • ทำการพิมพ์สองด้านได้ด้วยยูนิต MK-G สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้อง ทำการพิมพ์บนพื้นผิวหลายด้าน เนื่องจากควบคุมการมาร์กต่างๆ ได้ด้วยโปรแกรมเดียว จึงใช้ยูนิตควบคุมสั่งการการมาร์กเพียงยูนิตเดียว การตั้งค่าเหล่านี้จึงช่วยให้การมาร์กที่เคยต้องใช้เวลานานทำงานได้ รวดเร็วและง่ายขึ้น

การพิมพ์หมายเลขควบคุมการทำงานบนล้อ

 • การพิมพ์หมายเลขควบคุมการทำงานบนล้อ
 • ระยะโฟกัสที่ผ่อนผันได้จะช่วยทำการมาร์กบนพื้นผิวที่โค้งมนเล็กน้อย ได้ง่ายขึ้น รอยมาร์กจะล้อมรอบพื้นผิวโค้งและมีความชัดเจน หัวพิมพ์ มีขนาดเล็กจึงติดตั้งบนสายการผลิตได้พอดีมากกว่าหัวพิมพ์ที่มี ขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถพิมพ์ได้อย่างชัดเจนและใช้เวลาติดตั้ง น้อยที่สุด

ต้องดู!บริการสนับสนุนเป็นอย่างไร

 • แม้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายก็ยังต้องการบริการสนับสนุนเพื่อความสบายใจของลูกค้าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ KEYENCE จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าโดยตรง จึงสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดเมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ โทรสายด่วนขอความช่วยเหลือเพื่อติดต่อกับวิศวกรของเรา ผู้ซึ่งจะช่วยเหลือคุณในทุกปัญหาที่อาจเผชิญอยู่ วิศวกรเครื่องกลที่มีความเชี่ยวชาญของเราจะให้การสนับสนุนจากผู้ผลิตโดยตรง นอกจากนี้ KEYENCE ยังสามารถจัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด เช่น หมึก รวมถึงเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทให้คุณได้ภายในวันเดียวกับที่คุณสั่ง สามารถติดต่อเราได้ในกรณีที่สต็อกของคุณหมดหรือมีการเพิ่มกำลังการผลิตเฉียบพลัน

 • บริการสนับสนุน
ดาวน์โหลด PDF

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central