ความผิดพลาดของการพิมพ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

คุณทราบหรือไม่ว่า จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์วันหมดอายุของอาหารมีมากกว่าที่คุณคิด

ข้อมูลจากเครือข่ายประกาศเหตุการณ์เกี่ยวกับด้านอาหารของสมาคม
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า 19% ของ 814 เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในปี 2015 เกิดจากความผิดพลาดของฉลากวันหมดอายุ

การจำแนกประเภทเหตุการณ์ด้านอาหาร

81% ของความผิดพลาดของฉลากวันหมดอายุ เกิดจากการระบุ
วันหมดอายุผิดพลาด และอีก 16% เกิดจากการพิมพ์ไม่สมบูรณ์
หรือขาดหาย

การจำแนกประเภทความผิดพลาดของวันที่หมดอายุ

การใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและ วิชันซิสเต็มจาก KEYENCE เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด ในการพิมพ์

เนื่องจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับอุตสาหกรรมสามารถอัพเดทวันหมดอายุและวันที่ผลิตได้อัตโนมัติ การใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจึงช่วยป้องกันความผิดพลาดในการตั้งค่าวันที่ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งนับเป็น 80% ของสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของวันหมดอายุ

วิชันซิสเต็มจาก KEYENCE จะช่วยให้คุณอุ่นใจเมื่อเกิดกรณีที่ตัวอักษรขาดหายไปซึ่งเกิดขึ้นได้น้อย เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์จาก KEYENCE ได้ง่ายๆ ด้วยสายเคเบิลเส้นเดียว
ไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลามาก จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้อย่างมาก อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบข้อความที่พิมพ์ทั้งหมดสามารถติดตั้งได้ง่าย

การเชื่อมต่อด้วย
สายเคเบิลเส้นเดียว
ดาวน์โหลด PDF

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central