อุตสาหกรรมยานยนต์ โลหะ และอื่นๆ

แนวโน้มของตลาด

แนวโน้มของตลาด

การตรวจสอบย้อนกลับ คือ ปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์
ที่ซึ่งความบกพร่องของชิ้นส่วนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
จึงได้มีการนำเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและเลเซอร์มาร์กเกอร์มาใช้งาน
อย่างแพร่หลายเพื่อทำการมาร์กชนิดไม่สัมผัสที่คงทนซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาของการตรวจสอบย้อนกลับ ซัพพลายเออร์หลายราย
เริ่มหันมาใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทในการพิมพ์รหัสประจำชิ้นส่วนและ
การมาร์กลำดับบนส่วนประกอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ
ประกอบท่ามกลางแนวโน้มในการกำหนดมาตรฐานของชิ้นส่วน
ในช่วงที่ผ่านมา
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ความสามารถในการพิมพ์ที่ชัดเจนและสะอาดบนรูปทรงหรือวัสดุทุกประเภทก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการนำเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมาใช้งานในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงอุตสาหกรรมโลหะ ไม้ และเรซินอีกด้วย

การประยุกต์ใช้งานจริง

การประยุกต์ใช้งานจริง

 • เครื่องยนต์ สายพานไทม์มิ่ง คอนเนคเตอร์ แก้ว หลอดกระดาษ และฟิล์ม

  • ไม้

   ไม้
  • อะลูมิเนียม

   อะลูมิเนียม

การประยุกต์ใช้งาน

 • การพิมพ์หมายเลขล็อต การพิมพ์ลำดับ โลโก้ ID และมาร์ก ID บาร์โค้ด โค้ด 2D และการพิมพ์ถมช่องว่าง

  • ชิ้นส่วนโลหะ

   ชิ้นส่วนโลหะ
  • สายเคเบิล

   สายเคเบิล
ดาวน์โหลด PDF

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central