วัตถุประสงค์เพื่อการพิมพ์วันหมดอายุและหมายเลขล็อต

การพิมพ์บนผลิตภัณฑ์มีสาเหตุมาจากหลายประการ ตัวอย่างเช่น การพิมพ์เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อจัดการผลิตภัณฑ์ภายใน หรือเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ในเส้นทางด้านโลจิสติกส์

การพิมพ์วันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์อาหาร

วันหมดอายุ (ควรบริโภคก่อน) ช่วยให้ผู้บริโภคทราบถึงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์และยังช่วยให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ การพิมพ์นี้ยังเป็นผลดีต่อผู้ผลิตในการแสดงถึงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนอีกด้วย
การพิมพ์วันหมดอายุจะต้องมีวันที่ต่อจากฉลาก “ควรบริโภคก่อน” อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่จำกัดอาจส่งผลต่อการพิมพ์ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งจะต้องพิมพ์วันหมดอายุแยกจากกันโดยจะต้องระบุให้ผู้บริโภคทราบถึงจุดที่พิมพ์ไว้ด้วย ฉลากอาหารมีกฎอยู่หลายข้อ ตัวอย่างเช่น ต้องใช้ความระมัดระวังในการพิมพ์ทั้งหมายเลขล็อตและสัญลักษณ์ ID ของโรงงาน

การพิมพ์หมายเลขล็อตและหมายเลขผลิตภัณฑ์

เพื่อการรักษาและควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอ จึงต้องพิมพ์สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์เพื่อระบุว่าผลิตขึ้นที่ไหนและเมื่อใด เมื่อมีการร้องเรียนที่ร้ายแรง จะสามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องเรียกคืนสินค้าในล็อตดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งระดับความรุนแรงของการเรียกคืนสินค้านั้นถูกจำกัดไว้เป็นมาตรการป้องกันของผู้ผลิตเท่านั้น

การพิมพ์รหัสสำหรับการจัดการกระบวนการ

การพิมพ์สัญลักษณ์และบาร์โค้ดจะกระทำขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกระบวนการอื่นๆ ที่ตามมา ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดชิ้นงานบกพร่อง การอ่านค่าที่พิมพ์บนชิ้นงานสำหรับการปรับแต่งที่ต้องการ หรือการพิมพ์เพื่อระบุชิ้นส่วนที่บกพร่องซึ่งจะไม่นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สำเร็จเป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยในกระบวนการผลิตจำนวนมากเท่านั้น

การพิมพ์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์

การพิมพ์ผลิตภัณฑ์พร้อมกับหมายเลขและ/หรือสัญลักษณ์เฉพาะตัวที่มีเพียงผู้ผลิตเท่านั้นที่ทราบจะช่วยแยกแยะผลิตภัณฑ์ของแท้ออกจากของเทียมได้ การประยุกต์ใช้งานด้านนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสำหรับใช้งานเพื่อปกป้องแบรนด์ของผู้ผลิต

เหตุผลสำคัญของการมาร์ก

การมาร์กผลิตภัณฑ์ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์หรือเครื่องพิมพ์อิงเจ็ทจะช่วยให้บันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการผลิต เช่น ประวัติการผลิต การจัดการกระบวนการ และการระบุโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ หากผลิตภัณฑ์เกิดความบกพร่อง จะสามารถทราบถึงสาเหตุได้อย่างรวดเร็วและลดจำนวนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ลงได้

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central