สิ่งสำคัญเพื่อการทำงานที่เสถียรและปราศจากปัญหา

KEYENCE MK-G ซีรี่ส์มีฟังก์ชันที่เชื่อถือได้ 3 อย่างที่ช่วยให้การทำงานมีความเสถียรและช่วยลดปัญหาที่พบได้บ่อยของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับอุตสาหกรรม ฟังก์ชันทั้งสามนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ MK-G ซีรี่ส์เมื่อลูกค้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ MK-G ซีรี่ส์และผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

01 การบำรุงรักษาอัตโนมัติเพื่อการพิมพ์ที่มีความเสถียร

ป้องกันไม่ให้หัวฉีดอุดตันเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

 • การทำความสะอาดแบบฉีดตัวทำละลายโดยอัตโนมัติรายแรกของโลก

  การทำความสะอาดแบบอัตโนมัติทั่วไปจะใช้ตัวทำละลาย ในการทำความสะอาดรางหมึกเท่านั้น ด้วยฟังก์ชันทำความ สะอาดแบบฉีดตัวทำละลายอัตโนมัติที่ติดตั้งเข้ามาใหม่ ทำให้ MK-G สามารถทำความสะอาดรางหมึกและทุกชิ้นส่วนที่สำคัญ ต่อการรักษาคุณภาพการพิมพ์ทั้งหมดได้ในคราวเดียว

  • การทำความสะอาด แบบอัตโนมัติทั่วไป

   การทำความสะอาด
แบบอัตโนมัติทั่วไป

   ใช้ตัวทำละลายทำความสะอาด เฉพาะรางหมึก ต้องแยกทำความสะอาด ส่วนต่างๆ ที่สกปรกด้วยตนเอง

  • การทำความสะอาดแบบฉีดตัว ทำละลายโดยอัตโนมัติ

   การทำความสะอาดแบบฉีดตัว
ทำละลายโดยอัตโนมัติ

   นอกจากการทำความสะอาดรางหมึกแล้ว ชิ้นส่วนสำคัญของหัวพิมพ์ก็เป็นเป้าหมาย ของการทำความสะอาดแบบแรงดันสูงด้วย จึงตัดความจำเป็นของการทำความสะอาด ด้วยมือได้

แก้ปัญหาความผิดพลาดในการพิมพ์ทีเกิดจากความผันแปรของอุณหภูมิ

 • การปรับละอองหมึกให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

  สถานะของละอองหมึกที่เหมาะสำหรับการพิมพ์จะผันผวน อยู่เสมอเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมและความข้นของหมึก (ความหนืด)
  MK-G ซีรี่ส์จะตรวจวัดละอองหมึก 10 ครั้งต่อวินาที
  ซึ่งทำให้สามารถคงสถานะละอองหมึกที่เหมาะสม
  ได้ตลอดเวลา ด้วยความสามารถนี้จึงทำให้คงคุณภาพ
  ของข้อความที่พิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา
  ไม่ว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบจะเป็นอย่างไร

  • สิ่งสกปรกภายในหัวพิมพ์

   สิ่งสกปรกภายในหัวพิมพ์
  • ตัวอักษรที่ไม่เสถียร

   ตัวอักษรที่ไม่เสถียร

  ถ้าละอองหมึกไม่ได้รับการคงสถานะที่เหมาะสมไว้
  ภายในของหัวพิมพ์จะเริ่มสกปรกและทำให้เกิดข้อความ
  ที่ไม่เสถียรขึ้น

รุ่นทั่วไป MK-G ซีรี่ส์
จำเป็นต้องปรับตามความหนืดของหมึกและ ตามอุณหภูมิสภาพแวดล้อมพร้อมกับตรวจสอบ สถานะของละอองด้วยสายตาไปด้วย
-จะไม่เห็นข้อผิดพลาดจนกว่าตัวอักษรที่ ไม่เสถียรปรากฏขึ้น
- การที่จะรู้ถึงสถานะที่เหมาะสมที่สุดเป็นเรื่องยาก อีกทั้งการปรับยังต้องใช้เวลาและความพยายาม
ละอองหมึกจะถูกตรวจจับและการปรับจะดำเนิน ไปอย่างอัตโนมัติเพื่อให้ได้สถานะละอองที่ เหมาะสมที่สุด
✓ ได้ข้อความที่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบเสมอ โดยใช้เวลาและความพยายามน้อยที่สุด
หมึกเสียน้อยลง

ระบบถังปรับสภาพ

อุปกรณ์มีถังพิเศษ (ถังปรับสภาพ) และเซนเซอร์วัดความหนืด เพื่อใช้รวบรวมตัวทำละลายหลังจากการทำความสะอาด ซึ่งจะช่วยป้องกันการเจือจางของหมึก ทำให้ความหนืดคงที่ จึงเป็นการรักษาคุณภาพของการพิมพ์

 • ระหว่างการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ

  ระหว่างการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ

  หลังจากการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ ตัวทำละลายจะถูกส่งไปยังถังปรับสภาพ โดยตรง วิธีนี้จะช่วยลดการเจือจางที่มาก เกินไปของหมึกที่เก็บในถังหลักได้

 • ระหว่างการจัดการความหนืด

  ระหว่างการจัดการความหนืด

  ความหนืดของหมึกในถังหลักจะได้รับ การวัด ตัวทำละลายจะส่งเข้าถังหลักจาก ถังปรับสภาพตามค่าความหนืดที่อ่านได้ จึงไม่เกิดการสูญเปล่าเพราะถังปรับสภาพ จะถูกใช้ก่อน

ข้อดีสำคัญสามประการ

การทำความสะอาดที่ ทรงประสิทธิภาพ
ทำความสะอาดได้โดยไม่ต้อง กังวลเกี่ยวกับความเจือจางของหมึก
ข้อความ ที่พิมพ์มีสีเข้ม
มั่นใจได้ว่าข้อความที่พิมพ์มีสีเข้มชัดเจน ซึ่งเป็นความสามารถที่เครื่องพิมพ์ต้องมี
การทิ้งที่ไม่จำเป็น
ป้องกันการระบายทิ้งอย่างสูญเปล่าอันเนื่องจากหมึกจาง ทำให้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง

02 เชื่อมต่อกับวิชันซิสเต็มด้วยสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว

 • ตอบสนองต่อข้อความที่ไม่เสถียรได้อย่างรวดเร็ว

  การติดตั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

  ในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นทั่วไป เมื่อจะซิงโครไนซ์ข้อความ ที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทกับวิชันซิสเต็มสำหรับ การตรวจสอบ จำเป็นจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์และมีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม
  แต่ MK-G ซีรี่ส์จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ง่ายดายด้วยสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว ทำให้ตรวจสอบ การพิมพ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 • การติดตั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

  เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลเพียงเส้นเดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • ขจัดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน

  ป้องกันความผิดพลาดในขณะเลือกการตั้งค่า

  ในระบบทั่วไปอาจเกิดข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใน การตรวจสอบ เนื่องมาจากการเลือกผิดเมื่อทำการตั้งค่า เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและวิชันซิสเต็มแยกกัน เมื่อสลับ การตั้งค่าการพิมพ์ใน MK-G ซีรี่ส์ วิชันซิสเต็มก็จะสลับ การตั้งค่าการตรวจสอบให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยสาย LAN เส้นเดียว

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ
ได้ด้วยสาย LAN เส้นเดียว

  เมื่อสลับการตั้งค่าบนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท วิชันซิสเต็มก็จะสลับการตั้งค่าให้ตรงกัน โดยอัตโนมัติ

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central