ประเภทพื้นฐาน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทคืออะไร

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสามารถพิมพ์ข้อความ บาร์โค้ด และภาพกราฟิกบนชิ้นงานได้ด้วยการพ่นละอองหมึก เครื่องพิมพ์ ชนิดนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์กลไกเหมือนกับในเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใช้การพิมพ์แบบออฟเซ็ทและ การผนึกด้วยความร้อน เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะพ่นละออกหมึกโดยใช้วิธีแบบไม่สัมผัส ชิ้นงานจึงไม่จำเป็นต้องแบนราบ เหมือนกับการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์

ประเภทและวิธีการ

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ ชนิดต่อเนื่อง และชนิด On-Demand
โดยชนิด On-Demand ยังแบ่งออกเป็นชนิดเพียโซอิเล็กทริค ชนิดความร้อน และชนิดวาล์ว

ประเภทพื้นฐาน

ใช้ในสำนักงานและอุตสาหกรรม

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบ่งออกเป็นเครื่องพิมพ์สำนักงานที่มักจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงาน และ เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานและสายการผลิต ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้...

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสำนักงาน

เครื่องพิมพ์ประเภทนี้มีการประยุกต์ใช้งานหลากหลาย เช่น เครื่องพิมพ์รูปถ่าย เครื่องพิมพ์ในสำนักงาน รวมไปถึงเครื่องพิมพ์ สำหรับโปสเตอร์ขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์ประเภทนี้มักจะเป็นชนิด On-Demand ทั้งในแบบเพียโซอิเล็กทริคและแบบความร้อน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับอุตสาหกรรม

เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมต้องพิมพ์ได้บนวัสดุหลายชนิดไม่เพียงแต่ กระดาษเท่านั้น แต่ยังรวมถึงฟิล์มบรรจุภัณฑ์ กระป๋อง และ ขวดพลาสติก เนื่องจากเครื่องพิมพ์จะพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ ในสายการผลิต หมึกจึงได้รับการออกแบบให้แห้งไว เครื่องพิมพ์ ชนิดนี้มักจะเป็นชนิดต่อเนื่อง แต่มีการใช้ชนิด On-Demand ด้วยเช่นกันสำหรับการพิมพ์อักษรขนาดใหญ่บนกล่องกระดาษแข็ง และวัสดุอื่นๆ

ข้อดีของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับอุตสาหกรรม

พิมพ์ได้บนวัสดุหลายชนิด
เครื่องพิมพ์ประเภทนี้สามารถพิมพ์ได้บนวัสดุหลายชนิด รวมถึงกระดาษ พลาสติก และโลหะ
พิมพ์ได้รวดเร็วเนื่องจากหมึกชนิดแห้งไว
หมึกพิมพ์แห้งติดพื้นผิวได้รวดเร็วและขจัดออกได้ยาก เนื่องจากหมึกแห้งภายในเวลาประมาณหนึ่งวินาที
สามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องเลื่อนหัวพิมพ์ไปมา
เครื่องพิมพ์สามารถใช้งานได้ด้วยการกำหนด องค์ประกอบหลายรูปแบบ โดยได้รับการออกแบบให้ สามารถอยู่คงที่ในสายการผลิตที่ความเร็วใดก็ได้ หรือ ใช้งานโดยเคลื่อนหัวไปมาก็ได้
ดาวน์โหลด PDF

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central