ประเภทของเครื่องพิมพ์

วิธีในการมาร์กวัตถุสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทกว้างๆ ได้แก่ การมาร์กชนิดสัมผัสและการมาร์กชนิดไม่สัมผัส

การมาร์กชนิดสัมผัส

การเขียนด้วยมือ

การใช้ปากกาเขียนลงบนวัตถุด้วยมือคือวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดที่สุดในการมาร์ก ซึ่งการมาร์กในลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพหากมีปริมาณการผลิตไม่มาก แม้จะมีความผิดพลาดเนื่องจากมนุษย์อยู่บ้าง

การปั๊ม

การปั๊มมีสองประเภท ได้แก่ การปั๊มด้วยมือและการปั๊มด้วยเครื่อง ข้อความอาจมีรอยเปื้่อนหากใช้หมึกมากเกินไป
หรือใช้แรงกดมากเกินไป ในทางกลับกัน หากใช้หมึกน้อยเกินไปหรือแรงกดที่เบาเกินไปก็อาจทำให้รอยปั๊มจางได้
ซึ่งทำให้การมาร์กไม่ชัดเจนและไม่มีความสม่ำเสมอ การปั๊มบนพื้นผิวโค้งหรืออ่อนนุ่มได้ไม่ดี เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนข้อความได้อัตโนมัติ การพิมพ์ปฏิทินหรือเคาน์เตอร์จึงใช้เวลานานและมีความยุ่งยาก

การติดป้ายฉลาก

การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ก่อนติดฉลากบนผลิตภัณฑ์จะทำให้ได้การมาร์กที่ชัดเจน แต่ต้นทุนในการติดฉลากก็จะเพิ่มขึ้นไปตามจำนวนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมรายการฉลาก ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการทำงานด้วย และยังมีโอกาสที่จะเกิดปัญหามาร์กหลุดลอกซึ่งแตกต่างจากการมาร์กโดยตรงอีกด้วย

การเจาะ

การทำรอยเว้าบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์จะทำให้รอยมาร์กคงทนถาวร แต่การเจาะนั้นก็ต้องใช้เวลานานในการเปลี่ยนข้อความ และวิธีการนี้ก็ยังไม่สามารถใช้กับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงได้เนื่องจากแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

นี่คือความแตกต่าง

การมาร์กแบบไม่สัมผัส

การมาร์กแบบไม่สัมผัส

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะพ่นหมึกที่เก็บไว้ลงบนผลิตภัณฑ์โดยไม่สัมผัสกับชิ้นงาน วิธีนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์พื้นผิวที่โค้งหรืออ่อนนุ่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว สามารถพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ขณะลำเลียงได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุด เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมาย เช่น การอัพเดทวันที่อัตโนมัติ เป็นต้น

เลเซอร์มาร์กเกอร์

เลเซอร์มาร์กเกอร์

พิมพ์ข้อความโดยใช้เลเซอร์การสแกนด้วยกระจกแกน X และแกน Y การทำงานลักษณะนี้มีข้อได้เปรียบอย่างมากเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หมึก และไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง การมาร์กที่คงทนนี้ยังเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับมาร์กข้อมูลที่สำคัญเพื่อสร้างบันทึกในการผลิตที่ปลอดภัยอีกด้วย

ประเด็นสำคัญของการมาร์กชนิดไม่สัมผัสกับชิ้นงานคืออะไร

ไม่จำเป็นต้องหยุดกระบวนการเพื่อมาร์กผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้สามารถมาร์กขณะลำเลียงได้ การมาร์กชนิดไม่สัมผัสสามารถ
ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่อ่อนนุ่มและผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นผิวโค้งหรือไม่สม่ำเสมอได้ ทำการมาร์กโดยไม่สร้างแรงกระแทกและ
ไม่ทำให้ความแม่นยำบนผลิตภัณฑ์ลดลง เปลี่ยนการมาร์กได้ง่ายโดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่ระบบเครื่องพิมพ์
การมาร์กชนิดไม่สัมผัสยังเหมาะกับการมาร์กที่มีขนาดเล็กอีกด้วย

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central