การเจาะรูด้วยเลเซอร์

ส่วนนี้จะแนะนำการเจาะโดยกระบวนการทางเลเซอร์ผ่านตัวอย่างต่างๆ

หลักพื้นฐานในการเจาะโดยใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์

การเจาะด้วยเลเซอร์ใช้วิธียิงแสงเลเซอร์ลงที่จุดเดียวบนชิ้นงาน เพื่อเจาะรูด้วยการหลอมและระเหย
การเปลี่ยนความยาวคลื่นและเอาต์พุตของเลเซอร์ตามชิ้นงาน ทำให้การดำเนินกระบวนการเป็นไปด้วยความแม่นยำสูง

การเจาะรูในเลนส์
การเจาะรูในเลนส์
การเจาะรูในเลนส์

การสแกนลำแสงเลเซอร์เป็นวงกลมจะทำให้เกิดการตัดเจาะเป็นรูลงบนชิ้นงาน

 • ทองแดง
  ทองแดง
 • Polyimide
  Polyimide
 • อะลูมิเนียม
  อะลูมิเนียม

ตัวอย่างการเจาะรู เช่น การเจาะรูในถุงข้าว

คำอธิบายการประยุกต์ใช้งาน

ส่วนนี้จะแนะนำวิธีการเจาะรูอากาศลงบนถุงข้าวโดยไม่ต้องใช้มีดตัด
เจาะรูเล็กๆ ลงบนถุงข้าวเพื่อให้ระบายอากาศ และป้องกันไม่ให้ถุงแตกจากการวางถุงซ้อนกัน
สำหรับวิธีการทั่วไปนั้นจะเจาะรูเหล่านี้ด้วยเข็ม แต่ก็มีความเสี่ยงที่เข็มจะทะลุเข้าไปในถุง นอกจากนี้ รูอาจขยายขนาดขึ้นเนื่องจากปลายเข็มสึก และเปิดช่องให้เกิดปัญหาสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนได้

การเจาะรูบนถุงข้าว

ข้อดีของการผ่านกระบวนการด้วยเลเซอร์

ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อน

การใช้เลเซอร์เป็นกระบวนการทำงานแบบไม่สัมผัส จะช่วยป้องกันปัญหาเช่น ปลายเข็มแตกหัก และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะมีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนได้ด้วย
อีกทั้งเนื่องจากไม่มีการใช้ปลายเข็มเหมือนในวิธีการทั่วไป จึงไม่มีปัญหาการสึกของเครื่องมือ และทำการเจาะที่เสถียรได้โดยไม่เกิดความผันแปรในคุณภาพ ความสามารถในการเจาะที่สม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันปัญหา อาทิ รูเจาะมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมได้

การที่ไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนทดแทน จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย

เมื่อผ่านกระบวนการด้วยเลเซอร์แบบไม่สัมผัส ก็จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้อย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องบำรุงรักษาและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอเหมือนวิธีการทั่วไป อีกทั้งเนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ จะไม่เกิดการสึกหรอจนส่งผลเสียต่อคุณภาพในการดำเนินกระบวนการ จึงมีการดำเนินกระบวนการด้วยความเสถียรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

เปลี่ยนชนิดได้ง่าย

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชนิดผลิตภัณฑ์ รูปแบบของรู หรือเส้นผ่านศูนย์กลางรูอาจต้องเปลี่ยนไปด้วย หากใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์ การเปลี่ยนทั้งระบบจะทำได้ง่ายพอๆ กับการเปลี่ยนชนิด โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับชิ้นงานแต่ละชนิด สามารถควบคุมปัจจัยได้ตามต้องการ เช่น ขนาดและกำลังของลำแสงเลเซอร์ ทำให้ดำเนินกระบวนการได้ในเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 • ผลิตภัณฑ์ A
  ผลิตภัณฑ์ A
 • ผลิตภัณฑ์ B
  ผลิตภัณฑ์ B

รุ่นที่แนะนำสำหรับการเจาะรู จัดหมวดหมู่ตามชนิดวัสดุ

ดัชนี