ความรู้พื้นฐาน

ความรู้พื้นฐาน

คุณสมบัติของแสงชนิดที่นึกถึงได้เมื่อกล่าวถึงแสงเลเซอร์ มีอะไรบ้าง ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐาน รวมถึงเลเซอร์ชนิดต่างๆ และแหล่งกำเนิดแสงทั่วไป เช่น หลอดไฟ รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ของเลเซอร์ เช่น หลักการทำงาน ชนิดและความยาวคลื่น

ดัชนี