การพิมพ์วันที่บนฟิล์มบรรจุภัณฑ์

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วย CIJ ซึ่งติดตั้งบน เครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลม เครื่องผนึกด้วยความร้อน หรือ เครื่องผนึกถ้วย ระหว่างกระบวนการบรรจุหีบห่อ
โดยสามารถใช้งาน CIJ ได้บนสายการผลิตที่มีความเร็วสูงและช่วยลดปัญหาฟิล์มเสียหายซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากกระบวนการพิมพ์ชนิดสัมผัสได้อีกด้วย

บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
ถุงซีลด้วยความร้อน
ถุงซีลด้วยความร้อน

โปรดติดต่อเรา