การพิมพ์วันที่บนเครื่องเติมแบบหมุน

การติดตั้ง CIJ ไว้บนเครื่องเติมแบบหมุนสำหรับเติมบรรจุภัณฑ์แบบถุงได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้แขนเคลื่อนที่เพื่อขยับหัวพิมพ์ไปมาจะทำให้สามารถพิมพ์ได้ทั้งชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่และชิ้นงานที่ไม่เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ข้อมูลที่แตกต่างกันได้ เช่น เวลาหรือหมายเลขล็อต ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากด้วยการมาร์กแบบประทับทั่วไป

ซองอะลูมิเนียม
ซองอะลูมิเนียม

โปรดติดต่อเรา