การพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์บนเครื่องป้อนชิ้นส่วน

CIJ สามารถพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์บนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่แยกจากกันในเครื่องป้อนชิ้นส่วนได้ เช่น คอนเนคเตอร์ หรือสวิตช์
CIJ มีข้อดีตรงที่ไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เพราะใช้วิธีการมาร์กชนิดไม่สัมผัส และยังให้การพิมพ์ที่มีคอนทราสต์สูงได้อีกด้วย

โปรดติดต่อเรา