การพิมพ์วันที่บนเครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลม

เครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลมแนวนอนจะใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง เช่น ขนมปังหรือของว่าง ส่วนเครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลมแนวตั้งจะใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวหรือผง CIJ มีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานบนสายการผลิตที่รวดเร็วได้ ซึ่งเมื่อความเร็วของการป้อนฟิล์มเปลี่ยนแปลงไป เครื่องพิมพ์จะสามารถปรับความเร็วในการพิมพ์โดยอัตโนมัติตามสัญญาณอินพุต Encoder ที่ได้รับ

เครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลมแนวนอน
เครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลมแนวนอน
เครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลมแนวตั้ง
เครื่องบรรจุหีบห่อชนิดพองลมแนวตั้ง

โปรดติดต่อเรา