การพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์บนเครื่องอัดขึ้นรูป

CIJ จะใช้สำหรับการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ที่อัดขึ้นรูป เช่น ท่อ หรือสายยาง เนื่องด้วยกระบวนการขึ้นรูปจะดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายวันหลังจากเริ่มต้นการผลิต ดังนั้น การรักษาคุณภาพในการมาร์กแบบประทับทั่วไปที่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่ CIJ จะให้การพิมพ์ที่ไว้วางใจได้โดยไม่มีตัวอักษรเบลอหรือตำหนิในการพิมพ์แม้ว่าจะใช้งานเป็นเวลานานก็ตาม

โปรดติดต่อเรา