การพิมพ์วันที่บนเครื่องเติมลงขวด

การใช้งาน CIJ ในกระบวนการบรรจุขวดจะมีจุดประสงค์เพื่อการพิมพ์วันที่ หมายเลขแถว หรือข้อมูลอื่นๆ บนขวด PET หรือขวดแก้วหลังจากที่เติมเครื่องดื่มแล้ว เนื่องจากจะใช้การฉีดหมึกโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน คุณจึงสามารถปรับตำแหน่งการพิมพ์บนฝาขวดได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะเป็นการพิมพ์บนไหล่หรือก้นขวดก็ตาม นอกจากนี้ยังมีขาตั้งสำหรับปรับความสูงหรือระยะห่างของหัวพิมพ์ให้เลือกใช้อีกด้วย

ขวด PET
ขวด PET

โปรดติดต่อเรา