การพิมพ์วันที่บนเครื่องผนึกด้วยความร้อน

CIJ จะใช้สำหรับการพิมพ์โค้ดวันที่บนบรรจุภัณฑ์แบบถุงหลังผ่านกระบวนการผนึกด้วยความร้อน การมาร์กแบบประทับทั่วไปจะไม่มีประสิทธิภาพและอาจทำให้การพิมพ์ไม่ชัดเจน เนื่องจากต้องเปลี่ยนแรงกดในการปั๊มเมื่อมีฟิล์มซ้อนกันหรือความหนาเปลี่ยนไป แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับ CIJ ที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนชิ้นงาน

โปรดติดต่อเรา