การพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์บนชิ้นส่วนที่เคลือบสีด้วยไอออนประจุบวก

การพิมพ์บนชิ้นส่วนรถยนต์จะดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบ และเนื่องจาก CIJ ใช้วิธีการพิมพ์ชนิดไม่สัมผัสโดยการฉีดหมึกลงบนชิ้นงาน จึงไม่ทำให้พื้นผิวที่เคลือบเกิดความเสียหายดังเช่นวิธีการพิมพ์ชนิดสัมผัส และยังสามารถใช้หมึกสีขาวสำหรับการพิมพ์บนชิ้นส่วนสีมืดเพื่อให้เกิดความเปรียบต่างที่สูงได้

รางเลื่อนเบาะนั่ง
รางเลื่อนเบาะนั่ง
ระบบกันสะเทือน
ระบบกันสะเทือน

โปรดติดต่อเรา