การพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ / โค้ด 2D บน PCB

การพิมพ์ตัวอักษรและโค้ด 2D สำหรับ PCB อีพ็อกซี่ใยแก้วและ PCB ชนิดยืดหยุ่นจะมีจุดประสงค์เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ CIJ ชนิดตัวอักษรขนาดเล็กยังเหมาะสำหรับการพิมพ์บนพื้นที่จำกัดอีกด้วย

PCB อีพ็อกซี่ใยแก้ว
PCB อีพ็อกซี่ใยแก้ว
PCB ชนิดยืดหยุ่น
PCB ชนิดยืดหยุ่น

โปรดติดต่อเรา