การพิมพ์วันที่บนเครื่องผนึกฝาถ้วย

CIJ จะพิมพ์โค้ดวันที่ลงบนฟิล์มที่ใช้เป็นฝาปิดผนึกบนถ้วย โดยเครื่องจักรจะเติมสิ่งที่บรรจุในขณะที่ถ้วยเคลื่อนที่เป็นแถว จากนั้นจะใช้ความร้อนผนึกฟิล์มที่พิมพ์ไว้แล้วลงบนถ้วย ทั้งนี้ยังสามารถติดตั้งหัวพิมพ์เข้ากับแขนเคลื่อนที่และพิมพ์โค้ดวันที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดติดต่อเรา