การพิมพ์วันที่บนเครื่องบรรจุลงกล่อง / เครื่องห่อด้วยเทป

CIJ จะติดตั้งไว้บนเครื่องบรรจุลงกล่องเพื่อทำการพิมพ์ระหว่างกระบวนการทำกล่อง ซึ่งมักจะมีการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบภาพร่วมกับ CIJ ในสายการผลิตที่มีปริมาณสูงเพื่อลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ให้ได้มากที่สุด
ส่วนในด้านของเครื่องห่อด้วยเทปสำหรับการห่อของขวัญ ซึ่งมักจะใช้สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นล็อตเล็กๆ การใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดร่วมกับ CIJ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานได้

โปรดติดต่อเรา