การพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์บนสายไฟ สายเคเบิล และท่อ

การพิมพ์บนสายไฟ สายเคเบิล หรือท่อจะดำเนินการทันทีเมื่อผลิตภัณฑ์เย็นลงหลังจากที่ออกมาจากเครื่องอัดขึ้นรูป
เนื่องจากชิ้นงานมีพื้นผิวโค้ง การพิมพ์ชนิดไม่สัมผัสของ CIJ ที่ฉีดหมึกลงไปบนชิ้นงานจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

สายเคเบิล
สายเคเบิล
สายยาง
สายยาง

โปรดติดต่อเรา