ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในการป้อนแบบม้วนต่อม้วน

ในการเคลือบกระดาษด้วยชั้นซิลิโคน ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมาก (50 ถึง 100 kV) จะเกิดขึ้นในกระดาษติดแถบสติ๊กเกอร์ และนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม ประกายไฟ และเจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันการติดระหว่างการผนึกด้วยความร้อน

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ติดระหว่างการผนึกด้วยความร้อนได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดข้อบกพร่องเช่นนี้ได้