ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมฟิล์ม/กระดาษ

นำอนุภาคแปลกปลอมออกก่อนการเคลือบผิว

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม
  • ความไม่สะดวกสบายของเจ้าหน้าที่

การใช้ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มีการไหลของอากาศเป็นวงกว้างจะช่วยให้สามารถกำจัดอนุภาคแปลกปลอมที่เกาะติดกับชิ้นงานได้ แม้จะไม่มีการจ่ายลมในโรงงานก็ตาม

การกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ด้านหลังของฟิล์มและส่วนอื่นๆ ภายในพื้นที่จำกัด

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

เมื่อใช้ฟิล์ม การใช้เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตจะต้องใช้ทั้งสองด้านของฟิล์ม เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบเฉพาะจุดสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เพียงพอแม้จะเป็นในพื้นที่ที่จำกัด เช่น ที่ด้านหลังของฟิล์ม

การกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตที่ด้านหน้าของอุปกรณ์วัดในเครื่องผลิตกระดาษ

  • ความผิดพลาดของอุปกรณ์

กระดาษที่มีประจุไฟฟ้าสถิตสูงซึ่งกำลังป้อนเข้าไปในมิเตอร์ BM (ซึ่งใช้วัดวัตถุ เช่น ปริมาณน้ำ) อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาดหรืออ่านค่าได้ไม่เสถียร เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันปัญหาที่เกิดกับเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ท

  • การอุดตัน การติดขัด การกระเซ็น

เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ทจะสร้างประจุไฟฟ้าสถิตกำลังสูงซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การป้อนกระดาษซ้อน กระดาษติดกับแผ่นตัวป้อนหรือลูกสูบการพิมพ์ หมึกกระเซ็น การกระจายผงหมึกไม่เท่ากัน กระดาษติดหรือวางแนวไม่ถูกต้องเมื่อพิมพ์ออกมา หรือการหยุดชะงักในกระบวนการที่เหลือ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตในระหว่างการเคลือบ

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม
  • ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
  • ความไม่สะดวกสบายของเจ้าหน้าที่

ในการเคลือบกระดาษด้วยชั้นซิลิโคน ประจุไฟฟ้าสถิตกำลังสูงมาก (50 ถึง 100kV) จะเกิดขึ้นในกระดาษติดแถบสติ๊กเกอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม ประกายไฟ และความไม่สะดวกสบายของเจ้าหน้าที่ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันการป้อนกระดาษซ้อนกันและการเรียงซ้อนที่ผิดตำแหน่งระหว่างการรวบรวม

  • การอุดตัน การติดขัด การกระเซ็น

ประจุไฟฟ้าสถิตอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การป้อนกระดาษซ้อน กระดาษติด และการวางแนวกระดาษไม่ถูกต้อง การเก็บรวบรวมแผ่นกระดาษจะไม่สามารถทำได้เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไข เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตคือมาตรการแก้ไขปัญหาที่แม่นยำ และลดต้นทุนในการดำเนินการ