ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมฟิล์ม/กระดาษ

การกำจัดไฟฟ้าสถิตก่อนการวัด BM
บนไลน์การมาร์กกระดาษ

  • อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด

กระดาษที่มีประจุไฟฟ้าสถิตสูงซึ่งกำลังป้อนเข้าไปในมิเตอร์ BM (ซึ่งใช้วัดวัตถุ เช่น ปริมาณน้ำ) อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาดหรือค่าที่วัดได้ไม่เสถียร เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันปัญหาที่เกิดกับเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ท

  • การอุดตัน, การติดขัด, การกระเด็นของชิ้นงาน

เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ทจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมาก ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การป้อนกระดาษซ้อน แผ่นกระดาษเกาะติดกับแผ่นตัวป้อนหรือลูกสูบการพิมพ์ หมึกกระเด็น การกระจายของผงหมึกที่ไม่เท่ากัน กระดาษติดหรือคลาดเคลื่อนที่ช่องทางออก และปัญหาในกระบวนการถัดไป เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในการป้อนแบบม้วนต่อม้วน

  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม
  • ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
  • เจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก

ในการเคลือบกระดาษด้วยชั้นซิลิโคน ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมาก (50 ถึง 100 kV) จะเกิดขึ้นในกระดาษติดแถบสติ๊กเกอร์ และนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม ประกายไฟ และเจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันการป้อนกระดาษซ้อนกันและการเรียงซ้อนที่คลาดเคลื่อนระหว่างการรวบรวม

  • การอุดตัน, การติดขัด, การกระเด็นของชิ้นงาน

ประจุไฟฟ้าสถิตสามารถนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การป้อนกระดาษซ้อนกัน กระดาษติด และแผ่นกระดาษคลาดเคลื่อนได้ เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้จะทำให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมแผ่นกระดาษได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตมีมาตรการแก้ไขปัญหาและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้