ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร/ยา

การป้องกันไม่ให้มีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดภายในภาชนะใส่อาหาร

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตเพียงเครื่องเดียวสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้เป็นบริเวณกว้างอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบระดับของประจุไฟฟ้าสถิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผลต่อการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมทำให้สามารถเพิ่มอัตราผลผลิตได้

การขจัดอนุภาคแปลกปลอมออกจากฟิล์มบรรจุภัณฑ์

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม
  • ความไม่สะดวกสบายของเจ้าหน้าที่

การใช้การไหลของอากาศปริมาณมากช่วยให้กำจัดไฟฟ้าสถิตได้ แม้จะไม่มีการจ่ายลมในโรงงานก็ตาม การนำอนุภาคแปลกปลอมออกจากฟิล์มก่อนบรรจุจะช่วยลดความเสี่ยงที่สิ่งที่ไม่ต้องการจะติดอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ได้

การป้องกันข้อผิดพลาดบนบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์

  • การอุดตัน การติดขัด การกระเซ็น
  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

ประจุไฟฟ้าสถิตกำลังสูงบนฟิล์มบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์อาจส่งผลให้มีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดและทำให้บรรจุภัณฑ์ผิดตำแหน่งหรือแตกหัก เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้

ป้องกันการติดขัดขณะลำเลียงฝา

  • การอุดตัน การติดขัด การกระเซ็น

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ฝาติดที่สายพานลำเลียง เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหานี้ได้

การป้องกันการเกาะติดระหว่างการผนึก
ด้วยความร้อน

  • ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดระหว่างการผนึกด้วยความร้อนได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้

การป้องกันไม่ให้มีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดภายในภาชนะ

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

ประจุไฟฟ้าสถิตจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของสายการผลิต เนื่องจากประจุที่เพิ่มขึ้นนี้ อนุภาคแปลกปลอมจะยังคงติดอยู่ด้านในบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพมากขึ้น ต้องมีการตรวจสอบซ้ำมากขึ้น และมีข้อเรียกร้องจากลูกค้ามากขึ้น เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมได้