ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร/ยา

การป้องกันข้อผิดพลาดของบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์

  • การอุดตัน, การติดขัด, การกระเด็นของชิ้นงาน
  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากในฟิล์มบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์อาจทำให้มีสิ่งแปลกปลอมมาเกาะติดและอาจทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์อยู่ผิดตำแหน่งหรือเคลื่อนได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อบกพร่องเช่นนี้ได้

การป้องกันการติดขัดเมื่อลำเลียงฝา

  • การอุดตัน, การติดขัด, การกระเด็นของชิ้นงาน

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ฟ้าติดที่สายพานลำเลียงได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดการติดขัดนี้ได้

การป้องกันการติดระหว่างการผนึกด้วยความร้อน

  • ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ติดระหว่างการผนึกด้วยความร้อนได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดข้อบกพร่องเช่นนี้ได้

การป้องกันมีสิ่งแปลกปลอมเกาะติดภายในภาชนะ

  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

ประจุไฟฟ้าสถิตจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของสายการผลิต เนื่องจากมีประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สิ่งแปลกปลอมจึงเข้าไปติดอยู่ด้านในของภาชนะมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบซ้ำเพิ่มขึ้น ตามมาด้วยการร้องเรียนจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมได้