ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์

การป้องกันชิ้นส่วนเรซินติดค้างอยู่ในแม่พิมพ์

  • การอุดตัน, การติดขัด, การกระเด็นของชิ้นงาน

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายดายมาก ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนยังเกาะติดอยู่ในแม่พิมพ์จนกว่าจะหลุดออกมาในภายหลัง ปัญหานี้จะเพิ่มต้นทุนในด้านเวลาและเงินในการกำจัดชิ้นส่วนที่บกพร่องและการลอกชิ้นส่วนออกจากแม่พิมพ์ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหานี้ได้

การป้องกันความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าสถิตของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

  • ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นจากการถอดและแรงเสียดทานเมื่อจัดการกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการผลิตแบบแยกหน่วย แม้ว่าจะนำมาตรการแก้ไขการนำไฟฟ้าและกราวด์มาใช้ ก็ยังไม่เพียงพอเมื่อต้องถอดชิ้นส่วนหรือทำงานในที่ที่มีอากาศถ่ายเท เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถปรับปรุงผลกระทบของมาตรการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าสถิตได้

การป้องกันการเกาะติดของเศษในการตัด

  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

เมื่อชิ้นส่วนเรซิน เช่น แผงอุปกรณ์ ถูกตัด เศษชิ้นส่วนจากกระบวนการนี้จะเกาะติดกับชิ้นส่วน เศษชิ้นส่วนนี้จะต้องถูกเป่าออกเพื่อป้องกันความเสียหาย และเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตพร้อมเครื่องเป่าลมสามารถทำเช่นนั้นได้

การกำจัดไฟฟ้าสถิตระหว่างการเคลือบกันชน

  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

หลังการหล่อกันชน สิ่งแปลกปลอมอาจเกาะติดได้เมื่อลำเลียงไปยังกระบวนการเคลือบ ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการเช็ดกันชนให้สะอาดเพียงพอเพื่อให้ผ่านมาตรฐานคุณภาพการเคลือบ ในกรณีเลวร้ายที่สุด อาจจำเป็นต้องทิ้งกันชนเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันปัญหานี้ได้