ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมพลาสติก

การป้องกันชิ้นส่วนติดค้างอยู่ในแม่พิมพ์และการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

ในระหว่างการฉีดพลาสติกอาจทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากได้ ผลิตภัณฑ์จะมีตำหนิหากมีสิ่งแปลกปลอมเกาะติดเพราะไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องถูกกำจัดทิ้ง ไฟฟ้าสถิตยังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดกับแม่พิมพ์ได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องถูกนำออกด้วยมือ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมนี้และทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ติดค้างอยู่ในแม่พิมพ์

การป้องกันการติดในเครื่องป้อนชิ้นส่วน

  • การอุดตัน, การติดขัด, การกระเด็นของชิ้นงาน

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ชิ้นส่วนติดอยู่กับเครื่องป้อนชิ้นส่วน ซึ่งจะทำให้การป้อนล้มเหลว เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดการติดขัดนี้ได้

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในการป้อนแบบม้วนต่อม้วน

  • การอุดตัน, การติดขัด, การกระเด็นของชิ้นงาน
  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม
  • เจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก

ในระหว่างการป้อนแบบม้วนต่อม้วนอาจทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากได้ ข้อร้องเรียน เช่น การลอกฟิล์มม้วนไม่ได้และพนักงานทำงานลำบากอาจเกิดขึ้นจากประกายไฟในระหว่างการคลายชิ้นส่วน มีชิ้นส่วนแปลกปลอมอุดตันในระหว่างการม้วน และมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตรุ่นล่าสุดของ KEYENCE สามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันเศษพลาสติกเกาะติดกับผลิตภัณฑ์อีกครั้งหลังการเกลาผิว

  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

เมื่อชิ้นส่วนเรซินถูกตัดหรือขัด เศษเหลือจากกระบวนการนี้จะเกาะติดกับชิ้นส่วน เศษชิ้นส่วนนี้จะต้องถูกเป่าออกเพื่อป้องกันความเสียหาย และเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตพร้อมเครื่องเป่าลมสามารถทำเช่นนั้นได้