ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมพลาสติก

นำอนุภาคแปลกปลอมออกก่อนการเคลือบผิว

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม
  • ความไม่สะดวกสบายของเจ้าหน้าที่

การใช้ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มีการไหลของอากาศเป็นวงกว้างจะช่วยให้สามารถกำจัดอนุภาคแปลกปลอมที่เกาะติดกับชิ้นงานได้ แม้จะไม่มีการจ่ายอากาศในโรงงานก็ตาม

การป้องกันไม่ให้มีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดภายในภาชนะใส่อาหาร

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตเพียงเครื่องเดียวสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้เป็นบริเวณกว้างอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบระดับของประจุไฟฟ้าสถิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผลต่อการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมทำให้สามารถเพิ่มอัตราผลผลิตได้

ป้องกันชิ้นส่วนติดค้างที่แม่พิมพ์และการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

ประจุไฟฟ้าสถิตกำลังสูงอาจเกิดขึ้นในระหว่างการฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์จะมีตำหนิเมื่อมีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดเพราะไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องถูกกำจัดทิ้ง ไฟฟ้าสถิตยังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดกับแม่พิมพ์ได้ด้วย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องถูกนำออกด้วยมือ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมและทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ติดค้างอยู่ในแม่พิมพ์

การป้องกันการติดในเครื่องป้อนชิ้นส่วน

  • การอุดตัน การติดขัด การกระเซ็น

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ชิ้นส่วนติดอยู่ในเครื่องป้อนชิ้นส่วน ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้อน เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหานี้ได้

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการโหลด
แบบม้วนต่อม้วน

  • การอุดตัน การติดขัด การกระเซ็น
  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม
  • ความไม่สะดวกสบายของเจ้าหน้าที่

ประจุไฟฟ้าสถิตกำลังแรงสูงจะเกิดขึ้นระหว่างการโหลดแบบม้วนต่อม้วน ไฟฟ้าสถิตเช่นนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดึงฟิล์มห่อหุ้มออกไม่ได้ เจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก เกิดประกายไฟขึ้นระหว่างการคลายม้วน หรือมีอนุภาคแปลกปลอมติดในระหว่างการห่อหุ้ม เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตรุ่นล่าสุดจาก KEYENCE สามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันเศษพลาสติกกลับมาติดกับ
ผลิตภัณฑ์อีกครั้งหลังผ่านกระบวนการ

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

เมื่อชิ้นส่วนพลาสติกถูกตัดหรือขัด เศษวัสดุจากกระบวนการนี้จะยังคงเกาะติดกับชิ้นส่วน ต้องเป่าเศษวัสดุนี้ออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มีการจ่ายลมสามารถทำได้