ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตก่อนการวัด BM
บนไลน์การมาร์กกระดาษ

กระดาษที่มีประจุไฟฟ้าสถิตสูงซึ่งกำลังป้อนเข้าไปในมิเตอร์ BM (ซึ่งใช้วัดวัตถุ เช่น ปริมาณน้ำ) อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาดหรือค่าที่วัดได้ไม่เสถียร เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้