ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า

การกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตในพื้นที่ทำงาน

  • ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ทำงานที่ใช้แรงงานคน ถึงแม้ว่าโดยปกติจะมีการต่อสายดินและใช้มาตรการแก้ไขปัญหาอื่นๆ เพื่อกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม การใช้เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตอาจเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างความแตกต่างได้

การป้องกันไฟฟ้าสถิตในระหว่างการตรวจสอบและการรับประกันคุณภาพของแผงวงจร

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม
  • ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตระหว่างการตรวจสอบแผงวงจรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความบกพร่องระหว่างการประกอบผลิตภัณฑ์หรือหลังการจัดส่ง แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ตาม

การกำจัดไฟฟ้าสถิตและฝุ่นในอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นเฉพาะพื้นที่

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม
  • ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

การกำจัดไฟฟ้าสถิตยังสามารถทำได้โดยการใช้ท่อ แม้ในอุปกรณ์ที่ไม่มีพื้นที่ติดตั้งเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

การป้องกันไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียง
แผงวงจร

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม
  • ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ระหว่างการลำเลียงแผงวงจรจะมีประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสและการแยกจากสายพานลำเลียง ประจุไฟฟ้ากำลังสูงอาจทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อบกพร่องในการผลิต เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อบกพร่องเหล่านี้ได้ด้วยการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิต

การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตของเครื่องทดสอบแผงวงจร

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม
  • ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

หากพบวัตถุแปลกปลอมระหว่างโพรบและแผงวงจรในขณะที่ทดสอบการนำไฟฟ้าจะถือว่าเป็นข้อบกพร่องจากการนำไฟฟ้า และจะต้องทำการทดสอบซ้ำ ซึ่งเป็นการลดผลผลิตลงอย่างมาก โพรบที่บอบบางก็อาจได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การกำจัดอนุภาคแปลกปลอมระหว่างการประกอบกล้อง

  • การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

ชิ้นส่วนจะได้รับประจุไฟฟ้าเนื่องจากแรงเสียดทานและการหลุดร่อนระหว่างการประกอบ ต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาการเกิดประจุไฟฟ้าเนื่องจากอาจทำให้มีอนุภาคแปลกปลอมเข้าไปติดในชิ้นส่วนและส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมได้