ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตจากพื้นที่ทำงาน

  • ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการผลิตแบบแยกหน่วย แม้ว่าจะนำมาตรการแก้ไขการนำไฟฟ้าและกราวด์มาใช้ ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและการรับมือกับประจุไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นเมื่อถอดแยกชิ้นส่วน เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถปรับปรุงผลกระทบของมาตรการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าสถิตได้

การป้องกัน ESD และ ESA เมื่อลำเลียง PCB

  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม
  • ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

เมื่อลำเลียง PCB จะมีประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสและการแยกจากสายพานลำเลียง ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากอาจก่อความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมซึ่งจะทำให้เกิดข้อบกพร่องในการผลิตได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อบกพร่องเช่นนี้ได้โดยการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิต

การป้องกันความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าสถิตของเครื่องตรวจสอบ PCB

  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม
  • ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

สิ่งแปลกปลอมระหว่างโพรบและ PCB ระหว่างการตรวจสอบการนำไฟฟ้าจะถูกวิเคราะห์ให้เป็นข้อบกพร่องของการนำไฟฟ้า ส่งผลให้ต้องมีการตรวจสอบซ้ำ และทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก โพรบที่บอบบางก็อาจได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การกำจัดสิ่งแปลกปลอมระหว่างการประกอบกล้อง

  • การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

ชิ้นส่วนจะได้รับประจุไฟฟ้าสถิตเนื่องจากแรงเสียดทานและการถอดระหว่างการประกอบ มาตรการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปัญหาการเกิดประจุไฟฟ้าเนื่องจากอาจทำให้มีชิ้นส่วนแปลกปลอมเข้าไปติดในชิ้นส่วนและทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมเช่นนี้ได้