ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

การป้องกันการเกาะติดของเศษในการตัด

เมื่อชิ้นส่วนเรซิน เช่น แผงอุปกรณ์ ถูกตัด เศษชิ้นส่วนจากกระบวนการนี้จะเกาะติดกับชิ้นส่วน เศษชิ้นส่วนนี้จะต้องถูกเป่าออกเพื่อป้องกันความเสียหาย และเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตพร้อมเครื่องเป่าลมสามารถทำเช่นนั้นได้

การกำจัดไฟฟ้าสถิตระหว่างการเคลือบกันชน

หลังการหล่อกันชน สิ่งแปลกปลอมอาจเกาะติดได้เมื่อลำเลียงไปยังกระบวนการเคลือบ ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการเช็ดกันชนให้สะอาดเพียงพอเพื่อให้ผ่านมาตรฐานคุณภาพการเคลือบ ในกรณีเลวร้ายที่สุด อาจจำเป็นต้องทิ้งกันชนเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันปัญหานี้ได้

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในการป้อนแบบม้วนต่อม้วน

ในการเคลือบกระดาษด้วยชั้นซิลิโคน ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมาก (50 ถึง 100 kV) จะเกิดขึ้นในกระดาษติดแถบสติ๊กเกอร์ และนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม ประกายไฟ และเจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันข้อผิดพลาดของบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์

ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากในฟิล์มบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์อาจทำให้มีสิ่งแปลกปลอมมาเกาะติดและอาจทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์อยู่ผิดตำแหน่งหรือเคลื่อนได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อบกพร่องเช่นนี้ได้

การป้องกันมีสิ่งแปลกปลอมเกาะติดภายในภาชนะ

ประจุไฟฟ้าสถิตจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของสายการผลิต เนื่องจากมีประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สิ่งแปลกปลอมจึงเข้าไปติดอยู่ด้านในของภาชนะมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบซ้ำเพิ่มขึ้น ตามมาด้วยการร้องเรียนจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมได้

การป้องกัน ESD และ ESA เมื่อลำเลียง PCB

เมื่อลำเลียง PCB จะมีประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสและการแยกจากสายพานลำเลียง ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากอาจก่อความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมซึ่งจะทำให้เกิดข้อบกพร่องในการผลิตได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อบกพร่องเช่นนี้ได้โดยการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิต

การป้องกันความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าสถิตของเครื่องตรวจสอบ PCB

สิ่งแปลกปลอมระหว่างโพรบและ PCB ระหว่างการตรวจสอบการนำไฟฟ้าจะถูกวิเคราะห์ให้เป็นข้อบกพร่องของการนำไฟฟ้า ส่งผลให้ต้องมีการตรวจสอบซ้ำ และทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก โพรบที่บอบบางก็อาจได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การกำจัดสิ่งแปลกปลอมระหว่างการประกอบกล้อง

ชิ้นส่วนจะได้รับประจุไฟฟ้าสถิตเนื่องจากแรงเสียดทานและการถอดระหว่างการประกอบ มาตรการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปัญหาการเกิดประจุไฟฟ้าเนื่องจากอาจทำให้มีชิ้นส่วนแปลกปลอมเข้าไปติดในชิ้นส่วนและทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมเช่นนี้ได้

การป้องกันชิ้นส่วนติดค้างอยู่ในแม่พิมพ์และการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

ในระหว่างการฉีดพลาสติกอาจทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากได้ ผลิตภัณฑ์จะมีตำหนิหากมีสิ่งแปลกปลอมเกาะติดเพราะไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องถูกกำจัดทิ้ง ไฟฟ้าสถิตยังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดกับแม่พิมพ์ได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องถูกนำออกด้วยมือ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมนี้และทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ติดค้างอยู่ในแม่พิมพ์