ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

นำอนุภาคแปลกปลอมออกก่อนการเคลือบผิว

การใช้ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มีการไหลของอากาศเป็นวงกว้างจะช่วยให้สามารถกำจัดอนุภาคแปลกปลอมที่เกาะติดกับชิ้นงานได้ แม้จะไม่มีการจ่ายลมในโรงงานก็ตาม

การป้องกันไม่ให้มีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดภายในภาชนะใส่อาหาร

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตเพียงเครื่องเดียวสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้เป็นบริเวณกว้างอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบระดับของประจุไฟฟ้าสถิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผลต่อการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมทำให้สามารถเพิ่มอัตราผลผลิตได้

การป้องกันการเกาะติดของเศษจากการตัด

เมื่อชิ้นส่วนพลาสติก เช่น แผงอุปกรณ์ ถูกตัด เศษวัสดุจากกระบวนการนี้จะยังคงเกาะติดกับชิ้นส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องเป่าเศษวัสดุนี้ออกไป – เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มีการจ่ายลมสามารถทำได้

การกำจัดไฟฟ้าสถิตระหว่างการเคลือบกันชน

ภายหลังการหล่อกันชน อนุภาคแปลกปลอมอาจเกาะติดได้เมื่อลำเลียงไปยังกระบวนการเคลือบ การเช็ดกันชนให้มีความสะอาดได้มาตรฐานของการเคลือบเป็นงานที่เสียเวลาและใช้แรงงานมาก ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุด อาจต้องทิ้งกันชนเพราะมีอนุภาคแปลกปลอม ปัญหานี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

การกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตในระหว่างการเคลือบ

ในการเคลือบกระดาษด้วยชั้นซิลิโคน ประจุไฟฟ้าสถิตกำลังสูงมาก (50 ถึง 100kV) จะเกิดขึ้นในกระดาษติดแถบสติ๊กเกอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม ประกายไฟ และความไม่สะดวกสบายของเจ้าหน้าที่ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันข้อผิดพลาดบนบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์

ประจุไฟฟ้าสถิตกำลังสูงบนฟิล์มบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์อาจส่งผลให้มีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดและทำให้บรรจุภัณฑ์ผิดตำแหน่งหรือแตกหัก เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้

การป้องกันไม่ให้มีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดภายในภาชนะ

ประจุไฟฟ้าสถิตจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของสายการผลิต เนื่องจากประจุที่เพิ่มขึ้นนี้ อนุภาคแปลกปลอมจะยังคงติดอยู่ด้านในบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพมากขึ้น ต้องมีการตรวจสอบซ้ำมากขึ้น และมีข้อเรียกร้องจากลูกค้ามากขึ้น เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมได้

การป้องกันไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียง
แผงวงจร

ระหว่างการลำเลียงแผงวงจรจะมีประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสและการแยกจากสายพานลำเลียง ประจุไฟฟ้ากำลังสูงอาจทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อบกพร่องในการผลิต เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อบกพร่องเหล่านี้ได้ด้วยการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิต

การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต
ของเครื่องทดสอบแผงวงจร

หากพบวัตถุแปลกปลอมระหว่างโพรบและแผงวงจรในขณะที่ทดสอบการนำไฟฟ้าจะถือว่าเป็นข้อบกพร่องจากการนำไฟฟ้า และจะต้องทำการทดสอบซ้ำ ซึ่งเป็นการลดผลผลิตลงอย่างมาก โพรบที่บอบบางก็อาจได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การกำจัดอนุภาคแปลกปลอมระหว่างการประกอบกล้อง

ชิ้นส่วนจะได้รับประจุไฟฟ้าเนื่องจากแรงเสียดทานและการหลุดร่อนระหว่างการประกอบ ต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาการเกิดประจุไฟฟ้าเนื่องจากอาจทำให้มีอนุภาคแปลกปลอมเข้าไปติดในชิ้นส่วนและส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมได้

ป้องกันชิ้นส่วนติดค้างที่แม่พิมพ์และการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม

ประจุไฟฟ้าสถิตกำลังสูงอาจเกิดขึ้นในระหว่างการฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์จะมีตำหนิเมื่อมีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดเพราะไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องถูกกำจัดทิ้ง ไฟฟ้าสถิตยังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดกับแม่พิมพ์ได้ด้วย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องถูกนำออกด้วยมือ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมและทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ติดค้างอยู่ในแม่พิมพ์