ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าสถิต

การกำจัดไฟฟ้าสถิตจากพื้นที่ทำงาน

ไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการผลิตแบบแยกหน่วย แม้ว่าจะนำมาตรการแก้ไขการนำไฟฟ้าและกราวด์มาใช้ ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและการรับมือกับประจุไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นเมื่อถอดแยกชิ้นส่วน เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถปรับปรุงผลกระทบของมาตรการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าสถิตได้

การป้องกัน ESD และ ESA เมื่อลำเลียง PCB

เมื่อลำเลียง PCB จะมีประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสและการแยกจากสายพานลำเลียง ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากอาจก่อความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมซึ่งจะทำให้เกิดข้อบกพร่องในการผลิตได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อบกพร่องเช่นนี้ได้โดยการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิต

การป้องกันความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าสถิตของเครื่องตรวจสอบ PCB

สิ่งแปลกปลอมระหว่างโพรบและ PCB ระหว่างการตรวจสอบการนำไฟฟ้าจะถูกวิเคราะห์ให้เป็นข้อบกพร่องของการนำไฟฟ้า ส่งผลให้ต้องมีการตรวจสอบซ้ำ และทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก โพรบที่บอบบางก็อาจได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้