ตัวอย่างมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับการติดขัด การเกาะติด และการกระเด็น

การป้องกันชิ้นส่วนเรซินติดค้างอยู่ในแม่พิมพ์

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายดายมาก ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนยังเกาะติดอยู่ในแม่พิมพ์จนกว่าจะหลุดออกมาในภายหลัง ปัญหานี้จะเพิ่มต้นทุนในด้านเวลาและเงินในการกำจัดชิ้นส่วนที่บกพร่องและการลอกชิ้นส่วนออกจากแม่พิมพ์ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหานี้ได้

การป้องกันปัญหาที่เกิดกับเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ท

เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ทจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมาก ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การป้อนกระดาษซ้อน แผ่นกระดาษเกาะติดกับแผ่นตัวป้อนหรือลูกสูบการพิมพ์ หมึกกระเด็น การกระจายของผงหมึกที่ไม่เท่ากัน กระดาษติดหรือคลาดเคลื่อนที่ช่องทางออก และปัญหาในกระบวนการถัดไป เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันการป้อนกระดาษซ้อนกันและการเรียงซ้อนที่คลาดเคลื่อนระหว่างการรวบรวม

ประจุไฟฟ้าสถิตสามารถนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การป้อนกระดาษซ้อนกัน กระดาษติด และแผ่นกระดาษคลาดเคลื่อนได้ เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้จะทำให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมแผ่นกระดาษได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตมีมาตรการแก้ไขปัญหาและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้

การป้องกันข้อผิดพลาดของบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์

ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากในฟิล์มบรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์อาจทำให้มีสิ่งแปลกปลอมมาเกาะติดและอาจทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์อยู่ผิดตำแหน่งหรือเคลื่อนได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อบกพร่องเช่นนี้ได้

การป้องกันการติดขัดเมื่อลำเลียงฝา

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ฟ้าติดที่สายพานลำเลียงได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดการติดขัดนี้ได้

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในการป้อนแบบม้วนต่อม้วน

ในระหว่างการป้อนแบบม้วนต่อม้วนอาจทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากได้ ข้อร้องเรียน เช่น การลอกฟิล์มม้วนไม่ได้และพนักงานทำงานลำบากอาจเกิดขึ้นจากประกายไฟในระหว่างการคลายชิ้นส่วน มีชิ้นส่วนแปลกปลอมอุดตันในระหว่างการม้วน และมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตรุ่นล่าสุดของ KEYENCE สามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้