การตัดพลาสติก

หากชิ้นงานเป็นวัตถุโปร่งใส เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับการลอกและการตัดพื้นผิวพลาสติกจะเป็นเลเซอร์มาร์กเกอร์ความยาวคลื่น CO2
ในทางกลับกัน หากคุณไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายกับฟิล์มและวัตถุที่คล้ายคลึงกัน เลเซอร์มาร์กเกอร์ความยาวคลื่นพื้นฐานที่มีคุณสมบัติไม่ทำปฏิกิริยากับวัตถุโปร่งใส จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการตัด

การสร้างลายพื้นผิวบนฟิล์ม ITO

การสร้างลายพื้นผิวบนฟิล์ม ITO

ซีรีส์ที่แนะนำ

  1. ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis MD-X

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ตัวอย่างการตัด

การตัดฟิล์ม

การตัดฟิล์ม

ซีรีส์ที่แนะนำ

  1. เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 แบบ 3 แกน ML-Z

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การกระจายความยาวคลื่นของแสง