การตัดโลหะ

เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีความยาวคลื่นพื้นฐานนั้นสามารถทำการลอกและตัดพื้นผิวโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการตัด

การตัดแผ่นทองแดง

การตัดแผ่นทองแดง

การลอกชั้นผิวอะลูไมต์ (Alumite)

การลอกชั้นผิวอะลูไมต์ (Alumite)

ซีรีส์ที่แนะนำ

  1. ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis MD-X

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การกระจายความยาวคลื่นของแสง