การมาร์กสีขาวลงบนโลหะ

สามารถสร้างการมาร์กสีขาวได้โดยการทำให้พื้นผิวของโลหะเกิดความเสียหาย เพื่อให้เกิดแสงสะท้อนหากแสงอยู่ในรูปแบบกระจาย ยังมีวิธีการมาร์กที่เลเซอร์จะลอกพื้นผิวเคลือบเพื่อแสดงชั้นที่อยู่ด้านใต้ของโลหะ

ตัวอย่างการมาร์ก

การมาร์กสีขาวโดยทำให้พื้นผิวของชิ้นงานลอกออก

การมาร์กสีขาวโดยทำให้พื้นผิวของชิ้นงานลอกออก

การมาร์กสีขาวโดยทำให้พื้นผิวเคลือบหลุดลอก

การมาร์กสีขาวโดยทำให้พื้นผิวเคลือบหลุดลอก

ซีรีส์ที่แนะนำ

  1. ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis MD-X

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
  2. เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis MD-F

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การกระจายความยาวคลื่นของแสง