การมาร์กสีดำบนโลหะ

สามารถทำการมาร์กสีดำได้โดยการยิงเลเซอร์ด้วยความร้อนสู่พื้นผิวเพื่อสร้างชั้นผิวออกซิไดซ์ ขอแนะนำเลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีความยาวคลื่นพื้นฐาน

ตัวอย่างการมาร์ก

การมาร์กสีดำที่มีการลดขอบ

การมาร์กสีดำที่มีการลดขอบ

การมาร์กโค้ด 2D บนพื้นผิวหล่อ

การมาร์กโค้ด 2D บนพื้นผิวหล่อ

ซีรีส์ที่แนะนำ

  1. ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis MD-X

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
  2. เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis MD-F

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การกระจายความยาวคลื่นของแสง