การสลัก

ดำเนินการสลักโดยให้ชิ้นงานสัมผัสกับเลเซอร์กำลังแรงสูง ซึ่งจะทำให้พื้นผิวของโลหะที่ทำการมาร์กละลาย การมาร์กชนิดนี้จะยังสามารถมองเห็นได้แม้ชิ้นงานจะถูกเคลือบไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึกที่สลักลงไป เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานนี้คือการมาร์กด้วยเลเซอร์ความยาวคลื่นพื้นฐาน

ตัวอย่างการมาร์ก

การมาร์กด้วยการสลักร่องลึก

การมาร์กด้วยการสลักร่องลึก

ซีรีส์ที่แนะนำ

  1. ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis MD-X

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
  2. เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis MD-F

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การกระจายความยาวคลื่นของแสง