การลอกผิวเคลือบ

เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานนี้คือไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ที่มีกำลังสูงสุดในความยาวคลื่นพื้นฐาน

ตัวอย่างการมาร์ก

คันเกียร์

คันเกียร์

สวิตช์แผงหน้าปัด

สวิตช์แผงหน้าปัด

ซีรีส์ที่แนะนำ

  1. ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis MD-X

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การกระจายความยาวคลื่นของแสง