ชิ้นงานที่มีการสะท้อนแสงสูง

การใช้แสงเลเซอร์ในแบนด์ความยาวคลื่นพื้นฐานเพื่อมาร์กวัสดุ เช่น ทองและทองแดงนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีการสะท้อนแสงสูง
เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานนี้คือเลเซอร์มาร์กเกอร์แบบความยาวคลื่นสีเขียว ซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นที่วัสดุต่างๆ มีสัมประสิทธิ์การดูดซับสูง

ตัวอย่างการมาร์ก

รอยมาร์กที่คมชัดบนชิ้นงานที่มีการสะท้อนแสงสูง

รอยมาร์กที่คมชัดบนชิ้นงานที่มีการสะท้อนแสงสูง

ซีรีส์ที่แนะนำ

  1. เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis
    MD-U

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
  2. เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบ Telecentric สีเขียว MD-T

    ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การกระจายความยาวคลื่นของแสง